Krustvārdu mīkla 22.09 1

Atbildes gaidām līdz 1.oktobrim (pasta zīmogs), adrese: Gulbene, Ozolu iela 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Mīkla publicēta laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

Horizontāli


1. Donavas sengrieķu nosaukums. 4. Persona A.Upīša komēdijā "Peldētāja Zuzanna".
8. Liela perioda stāvvilnis noslēgtās ūdenstilpēs. 9. Otrais mēnesis Franču revolūcijas kalendārā. 11. Pilsēta Zviedrijas dienvidos, osta pie Ēresuna. 13. Kalnu nimfa, vecākā no septiņām plejādēm sengrieķu mitoloģijā. 14. Japāņu pašaizsardzības sistēma bez ieroča. 16. Noteikta maksa, atlīdzība. 18. Krājumi, līdzekļi izmatošanai konkrētam mērķim. 20. Sens latviešu tautas mūzikas lociņinstruments ar vienu stīgu. 21. Kaukāziešu apmetnis. 22. Rotaslieta, kas paredzēta piespraušanai pie tērpa. 24. LU studenšu korporācija. 26. Noteikts posms norises secībā. 28. Indijas sieviešu apģērbs. 29. Baktrijas princese, pasaules iekarotāja Aleksandra Lielā sieva. 32. Dzejiskās izteiksmes paņēmiens, kurā vārds vai izteiciens lietots pārnestā nozīmē, ar citu jēgu. 34. Rokoko stila galvenais ornamenta elements. 37. No rīsiem gatavots alkoholisks dzēriens Japānā. 38. Īpatnējs, savdabīgs. 39. Kalnu slēpošanas sporta veids. 40. Skarbs, nelaipns (sarunv.). 41. Magnētiskās indukcijas mērvienība. 42. Gaujas pieteka.

 

Vertikāli


2. Vitamīna B1 ķīmiskais nosaukums. 3. Atcelt, atzīt par spēkā neesošu. 4. Precētu sieviešu galvassega. 5. Izteiksme, kuras locekļi ir savienoti ar plusa zīmi. 6. Nocirsti nelieli zaļojoši lapu koki vai to zari. 7. Spriešļu loks, divu balstu starpas lokveida pārsegums. 10. Ratu riteņu asu ziede. 12. Mazas, klinšainas salas pie stipri izrobota jūras krasta. 14. Sporta apavi. 15. Virvju vijamais kāsis. 17. Mistisks spēks, kas saskaņā ar hinduisma kanoniem nosaka cilvēka likteni un jaunās pārdzimšanas raksturu. 19. Izdomājums, nepiepildāms sapnis. 21. Ostas pilsēta Francijas DR. 23. Pašreizējā momentā svarīgs, neatliekams. 25. Pagasta centrs Jēkabpils rajonā. 27. Līgt mieru, beigt strīdēties. 30. Klejojumi ar daudziem pārdzīvojumiem. 31. Jauns mežs. 33. Īpaši kausēta stikla nelielu, necaurspīdīgu, krāsainu gabalu kopums, ko izmanto mozaīkas veidošanā. 35. Latviešu sportists, olimpiskais čempions (1980). 36. Īsa, plata laiva kravas pārvadāšanai. 38. Dabisks, patiess.

 

Sastādījis Pēteris Smoļskis

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Konkursi