Krustvārdu mīkla 24.11.07

Atbildes gaidām līdz 3.decembrim (pasta zīmogs), adrese: Gulbene, Ozolu iela 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Mīkla atrodama arī internetā: www.dzirkstele.lv. Krustvārdu  mīkla publicēta laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

Horizontāli


1. Galvenā koku suga Latvijas mežos. 4. Bībelē minētā pilsēta, kuras tuvumā Izraēla karaspēks Zaula (Saula) vadībā sakāva amoniešus. 8. Vieta ārpus telpām. 11. Auglības un zemkopības dieviete sengrieķu mitoloģijā. 12. Kuģa apkalpe. 14. Nekustams, nekustīgs. 17. Burvis A.Puškina poēmā "Ruslans un Ludmila". 19. Kinorežisora A.Freimaņa filma. 21. Donavas pieteka. 22. V.Kaijaka romāns. 24. Rietumi (poētiski). 25. Telpa antīkajā templī, kur atradās dievības tēls. 27. Raudzēts un stipri sasaldināts piena dzēriens. 29. Indoeiropiešu cilšu grupa, kas pirmajā gadu tūkstotī p.m.ē. apdzīvoja Apenīnu pussalu. 30. Persona R.Blaumaņa lugā "Skroderdienas Silmačos". 32. Sens krievu mūzikas instruments. 33. Apaļkoki, uz kuriem rijā žāvēja labību un linus. 34. Sēdeklis laivas priekšdaļā vai pakaļdaļā. 36. Raudze. 37. ASV štats. 39. Aiztaupīt, atstāt savā rīcībā, īpašumā. 42. Sacīkšu motorlaiva. 43. Vairākkārt turp un atpakaļvirzienā lauzta līnija. 44. Skarbs (par balsi, skaņu). 45. Slīpēta dārgakmeņa skaldne. 46. Trīs likteņa dievietes seno romiešu mitoloģijā.


Vertikāli


2. Tilpne kuģī (sarunvalodā). 3. Askēts, ubags, sūfisma piekritējs islamā. 5. Elektriskās strāvas avota pozitīvais pols. 6. Atmiņas elementu grupa vai datu nesēju zona skaitļošanas tehnikā. 7. Musulmaņu tautu paražu tiesību normu kopums. 9. Instruments, ar kuru litogrāfiskajā rokas mašīnā izdara novilkumu no iespiedformas uz papīra. 10. Slavena Atēnu hetēra, kura pavadījusi Maķedonijas Aleksandru karagājienos un ierosinājusi nodedzināt Persepoli - vienu no persiešu valsts galvaspilsētām. 13. Senais Burtnieku ezera nosaukums, kāds tas minēts Indriķa hronikā (Heinrici Chronicon). 15. Viegli, vienmērīgi šūpot. 16. Vārds, kādā dons Kihots nosauca kaimiņu ciematā dzīvojošu jaunu, glītu zemnieci Aldonsu, izvēloties to par savu sirdsdāmu. 18. Dabiska minerālkrāsa ar dažādiem dzeltenās krāsas toņiem. 20. Vokāls skaņdarbs vienai balsij ar mūzikas pavadījumu. 23. Nenozīmīgs, mazvērtīgs. 26. Skatīt, skatīties. 28. Brāļa sieva (novec.). 31. Persona A.Kalniņa operā "Baņuta". 35. Apgabals Ziemeļīrijā. 36. Sīka Anglijas monēta. 38. Ābolu šķirne. 39. Nākamajā dienā pēc rītdienas. 40. Latviešu gleznotājs (1896 - 1940). 41. Miets žāvējamo zvejas tīklu uzkāršanai.

Pievieno komentāru

Konkursi