Pakāpienu mīkla

Atbildes gaidām līdz 10.septembrim (pasta zīmogs), adrese: Gulbenē, Ozolu ielā 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Mīkla publicēta laikrskatā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

1. Metiens.

 

2. Sakrāvumu veids.

 

3. Franču gleznotājs.

 

4. Tauvas mastu vai tiltu nostiprināšanai.

 

5. Jūras laupītāji.

 

6. Selekcionārs un zinātnieks (1896 - 1976).

 


7. Ievērojams krievu grāmatizdevējs (1851 - 1934). 8. Šķidrums, ko lieto marinēšanai.

 


9. Lielākais Saturna pavadonis. 10. Upe sengrieķu mitoloģijā.

 


11. Senās Romas ostas pilsēta. 12. Iekārtas darba procesu vadīšanai.

 

13. Sengrieķu filozofi, kuriem bija pozitīva loma dialektikas tālākajā attīstībā.
Zilbes tumšajās iekrāsotajās rūtiņās ir vienādas visiem vārdiem.

 

Sastādījis Bruno Kangīzers

Pievieno komentāru

Konkursi