Paparde zied

Burtu - skaitļu mīklā visi cipari aizstāti ar burtiem. Vienādi burti apzīmē vienādus ciparus, bet dažādi burti - dažādus ciparus. Jūsu uzdevums - atrast katram burtam atbilstošu ciparu tā, lai saskaitīšanas piemērs būtu pareizs.

Burtu - skaitļu mīklā visi cipari aizstāti ar burtiem. Vienādi burti apzīmē vienādus ciparus, bet dažādi burti - dažādus ciparus. Jūsu uzdevums - atrast katram burtam atbilstošu ciparu tā, lai saskaitīšanas piemērs būtu pareizs.

M A Z I E M

M A Z I E M

Z I E D I E M

Z I E D

P A P A R D E

Sastādījis Bruno Kangīzers

Pievieno komentāru

Konkursi