Rēbuss

Atbildes gaidām līdz 5.novembrim (pasta zīmogs), adrese: Gulbene, Ozolu iela 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info
@dzirkstele.lv. Rēbuss publicēts laikrakstā "Dzirkstele" un Alūksnes Ziņas".

3 cipari

 


202, 204, 213, 216, 224, 238, 240, 257, 262, 274, 291

 

4 cipari


1914, 1929, 1970, 1982


5 cipari


10847, 14681, 20292, 25864, 27262, 31847, 41210, 48013, 49290, 57094, 60427, 61607, 62182, 63145, 72020, 72027, 72124, 72724


7 cipari
4161840, 4161870

Pievieno komentāru

Konkursi