Rēbuss

Atbildes gaidām līdz 8.oktobrim (pasta zīmogs), adrese: Gulbene, Ozolu iela 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Mīkla publicēta laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas

".Šajā mīklā vienādi simboli apzīmē vienādus ciparus, bet dažādi simboli - dažādus ciparus. Jūsu uzdevums - atrast katram simbolam atbilstošu ciparu tā, lai pilnīgi visas aritmētiskās darbības dotu pareizus rezultātus. Atbildē norādiet, kāds cipars uzdevumā nav izmantots.

 

Sastādījis Bruno Kangīzers

 

Pievieno komentāru

Konkursi