Sudoki

Atbildes gaidām līdz 8.oktobrim (pasta zīmogs), adrese: Gulbene, Ozolu iela 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Mīkla publicēta laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

Ierakstiet skaitļus no 1 līdz 9 dotajā laukumā tā, lai katrā 3x3 kvadrātā tie būtu atšķirīgi, skaitļi nedrīkst atkārtoties horizontālēs un vertikālēs, tie var atkārtoties diagonālēs.

Pievieno komentāru

Konkursi