Sudoku

Ierakstiet skaitļus no 1 līdz 9 dotajā laukumā tā, lai katrā kvadrātā 3x3 tie būtu atšķirīgi. Tie nedrīkst atkārtoties horizontālēs un vertikālēs.

Pievieno komentāru

Konkursi