Sudoku

Atbildes gaidām līdz 28.janvārim: Gulbene, Ozolu ielā 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Mīkla publicēta laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

Ierakstiet skaitļus no 1 līdz 9 dotajā laukumā tā, lai katrā 3x3 kvadrātā tie būtu atšķirīgi, tie nedrīkst atkārtoties arī horizontālēs un vertikālēs. Tie var atkārtoties tikai diagonālēs.

Pievieno komentāru

Konkursi