Korus un vokālos ansambļus aicina pieteikt komandas orientēšanās maratonam pa kordiriģentu Kokaru bērnības takām

Gulbenes novada pašvaldības mājaslapa informē, ka 20.augustā koru un vokālo ansambļu komandas tiek gaidītas Ozolkalnā pie bijušās Blomes skolas, kur pulksten 13.00 startēs muzikāli radošā orientēšanās pa diriģentu Imanta un Gido Kokaru bērnības takām. Pieteikties var līdz 17.augustam.

"Koru un ansambļu aktīvie dziedātāji! Piesakiet komandas, lai piedalītos izglītojoši atraktīvā orientēšanās maratonā pa harizmātisko kordiriģentu Kokaru bērnības takām!" aicina pasākuma organizatori.

Kormūzikas cienītājus un ikvienu interesentu aicina iepazīsties ar brāļiem Kokariem veltīto ekspozīciju. "Esiet kopā ar jubilāru Gido Kokaru! Viņa klātbūtnē dziesma skan citādāk – maģiskāk!"

Muzikāli radošā orientēšanas "Atrodi sevī Kokaru!" nolikums

1. Mērķis un uzdevumi


1.1. Izveidot orientēšanās distanci pa diriģentu Imanta un Gido Kokaru bērnības takām;


1.2. Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu mūzikas nozares ļaudīm;


1.3. Pilnveidot prasmi strādāt komandā.


2.Vieta un laiks


2.1. Komandu orientēšanās notiks 2016. gada 20. augustā Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalnā;


2.2. Starts un finišs pie sporta un atpūtas centra ‘Zīļuks’. Starts plkst. 13:00.


3. Dalībnieki


3.1. Sacensībās piedalās Latvijas koru un vokālo ansambļu komandas;


3.2. Komandas sastāvā 5 dalībnieki, kuri pārstāv vienu kori/vokālo ansambli;


3.3. Viens kolektīvs drīkst veidot vairākas komandas;


3.4. Komanda ierodas vienotā noformējumā;


3.5. Sacensībās tiek izdalītas divas vecuma grupas:


3.5.1. jaunākā grupa (līdz 17 gadiem) – drīkst piedalīties viens pieaugušais;


3.5.2. vecākā grupa (no 17 gadiem).


4. Pieteikšanās


4.1. Pieteikšanās sacensībām līdz 2016. gada 17. augustam, pieteikumus iesūtot elektroniski (kolektīva nosaukums, komandas nosaukums un kontaktpersona, tās tālruņa nr.) pasākuma organizatorei Lailai Ķiplokai laila3005@inbox.lv (sīkāka informācija –L.Ķiploka mob. tel. nr. 26492518)


4.2. Reģistrācija sacensību dienā no plkst.10:00 līdz 12:30. Pieteikuma veidlapa pielikumā;


4.3. Komandu pārstāvju - instruktāžas sanāksme plkst. 12:30.


5. Sacensību norise


5.1. Orientēšanās distance vīsies pa brāļu Kokaru bērnības takām;


5.2. Dalībniekiem jāapmeklē 5 kontrolpunkti, kuros jāveic uzdevumi, kas saistīti ar Kokaru bērnību;


5.3. Distances garums ~ 1.8 km;


5.4. Starts komandām atsevišķs. Starta kārtība - pieejama sacensību dienā.


6. Apbalvošana


6.1. Apbalvo 1.-3.vietu ieguvējas komandas katrā vecuma grupā;


6.2. Visām komandām iespējams pretendēt uz veicināšanas un pārsteiguma balvām;


6.3. Apbalvošana plkst.16:00 koncerta “BRĀLIBRĀLI “ laikā.


7. Vispārējie noteikumi


7.1. Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, apliecinot to, ar savu parakstu, reģistrējoties.


7.2. Komandai jāfinišē visiem kopā.


7.3. Rezultāts summējas tiek fiksēts pēc pēdējā komandas dalībnieka finiša.Nolikuma sagatavotāju Daci Anču var sazvanīt pa tālruni 29295359.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide