Kultūras darbinieki tiekas forumā

Gulbenes novada kultūras darbinieki vakar pulcējās uz forumu “Kultūrpolitika Gulbenes novadā”, kurā atskatījās gan uz paveiktajiem darbiem šajā gadā, gan ieskicēja veicamo nākamajā gadā, gan arī sprieda par kultūras politiku mūsu novadā. Forumā tika godināti arī jaunie kultūras darbinieki un darbinieki, kam šajā gadā aprit apaļas darba jubilejas.

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante Edīte Siļķēna atskatījās uz paveiktajiem darbiem, kas realizēti visās mūsu kultūras nozarēs – gan muzejos, gan bibliotēkās, gan mūzikas un mākslas skolās, gan arī kultūras un tautas namos. E.Siļķēna iepazīstināja arī ar nākamā gada pasākumu plānu.

Turpinājumā kultūras darbinieki grupās diskutēja par kultūras politiku mūsu novadā.


Pasākuma nobeigumā kultūras darbinieki sveica un sumināja savus kolēģus, kam šajā gadā aprit apaļas darba jubilejas, kā arī novēlēja veiksmi un radošus panākumus saviem jaunajiem kolēģiem.


Apaļās darba jubilejas 2015.gadā svin Stāmerienas pagasta bibliotēkas vadītāja Spodra Kaļva (10 gadi), Gulbenes kultūras centra māksliniece-noformētāja Iveta Laktuka (15 gadi), Gulbenes mākslas skolas lietvede Inese Gurkina (15 gadi), Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Vorza (20 gadi), Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkas vadītāja Sofija Drozdova (20 gadi), Druvienas pagasta bibliotēkas vadītāja Daiga Apsīte (25 gadi), Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Iveta Krūmiņa (35 gadi), Gulbenes novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Vija Tašiņa (35 gadi), Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkas vadītāja Elizabete Ķīse (40 gadi), Jaungulbenes pagasta bibliotēkas vadītāja Dzidra Rudzīte (40 gadi) un Gulbenes mūzikas skolas pedagoģe Egita Vanaga (40 gadi). Kultūras darbinieku saimei ir pievienojusies Evija Makejeva (Gulbenes novada bibliotēka), Artūrs Sedriks Sinkevičs, Elīna Vovere, Inga Zomerovska (visi - Gulbenes mūzikas skolas pedagogi), Ilvija Juškeviča, Lāsma Paidere, Talita Rozenblate (visas - Gulbenes mākslas skolas pedagoģes) un Ilona Matīsa (Gulbenes mūzikas skolas direktore).


Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide