Lizuma jauktais koris iegūst 1. pakāpes diplomu

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Alūksnes Kultūras centrā notika Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa koru skate. Tajā no Gulbenes novada piedalījās seši kolektīvi. Šogad skates dalībniekiem šī bija īpaša diena, jo tika svinēti arī Baltā galdauta svētki. 30 metrus garajā saimes galdā tika celta ne tikai Alūksnes maize un medus, bet arī koru sarūpētie ciemkukuļi.

Gulbenes novadu koru skatē pārstāvēja Tirzas kultūras nama sieviešu koris “Tirzmalietes”, Jaungulbenes tautas nama sieviešu koris “Liede”, Gulbenes kultūras centra senioru koris “Atbalss” un jauktais koris “Harmonija”, kā arī Lejasciema kultūras nama jauktais koris “Kaprīze” un Lizuma kultūras nama jauktais koris. Katrs kolektīvs skatē izpildīja vienu izlozes un vienu izvēles kompozīciju no 2018.gada Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta repertuāra vai valsts nozīmes pasākuma, kurā kolektīvs plānojis piedalīties šajā gadā.

Īpaši jāuzteic Lizuma kultūras nama jauktais koris, kura mākslinieciskais un kvalitatīvais sniegums pārsteidza gan žūrijas komisiju, gan klausītājus. Par sasniegumiem jāpateicas gan kora diriģentam Jānim Āboliņam, kormeistaram Emīlam Rusovam, koncertmeistarei Līgai Kļaviņai, gan katram dziedātājam, jo tas ir īsts komandas darbs.

Kolektīvu sniegumu vērtēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Ogres koru apriņķa virsdiriģente un Rīgas pilsētas sieviešu koru virsdiriģente Aira Birziņa, Ventspils koru apriņķa virsdiriģents un Rīgas pilsētas vīru koru virsdiriģents Ivars Cinkuss, kā arī komponists Uģis Prauliņš.
 
Lizuma kultūras nama jauktais koris (diriģents - J.Āboliņš) skatē ieguva pirmās pakāpes diplomu. Lejasciema kultūras nama jauktā kora “Kaprīze” (diriģente - Ineta Maltavniece), Jaungulbenes tautas nama sieviešu kora “Liede” (diriģente - Ilona Matīsa), Tirzas kultūras nama sieviešu kora “Tirzmalietes” (diriģente - Gunta Apine), Gulbenes kultūras centra jauktā kora “Harmonija” (diriģente - Māra Mezīte) un Gulbenes kultūras centra senioru kora “Atbalss” (diriģente - Ligita Plešanova-Jarusova) sniegums tika novērtēts ar otrās pakāpes diplomu.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide