Mācītāja Aija Greiema par Ziemassvētkiem 3

Viss sākas ar vienu Marijas jāvārdu Dievam. Viss sākas ar vienu “Vārds tapa miesa un dzīvoja starp mums”… Viss sākas ar silīti, mazu šūpuli, kurā gulda mazu bērnu. Un tad kādā brīdī šis bērns pāraug šūpuli, viņam tajā vairs nav vietas. Viņa mīlestība izaug no šūpuļa un kļūst par Pasaules mīlestību. Viņa rokas izaug no šūpuļa un kļūst par rokām, kuras pie krusta apkampj visu cilvēci. Viņa kājas izaug no šūpuļa un kļūst par noputējušām kājām, kas nenogurušas staigā pie ļaudīm, lai pasludinātu labu vēsti, labu ziņu, lai pieskartos, lai dziedinātu, lai līdz tevīm, līdz tavai sirdij aizietu… Viņa sirds izaug no mazā šūpuļa un kļūst par Pestītāja sirdi, kurā visi saņem piedošanu, pieņemšanu. Ziemassvētki atgādina – viss sākas ar mazumu, ar mazu silīti, bet pāraug dievišķā lielumā un nozīmīgumā. Un tev tajā lielumā ir vieta. Tev ir vieta šajā lielajā mīlestībā. Tev ir vieta šajā Dieva mīlestības stāstā.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Jānis Rožkalns

37. Psalms
Pavēli Tam Kungam savu ceļu
.....3 ....., paliec savā zemē un dzīvo ar godu.

pirms 6 mēnešiem, 2020.12.24 16:42

Skolnieciņš

Ziemassvētku laiks ir Latvju Dievu laiks. Ziemassvētku vakarā pie svētku galda sadosimies rokās un lūgsim Pērkonu: « Visvarenais Pērkon, mēs Tevi pielūdzam un slavējam! Visvarenais Pērkon, mēs Tevi pielūdzam un slavējam! Visvarenais Pērkon, mēs Tevi pielūdzam un slavējam! Pērkoņtēv, uzklausi manu lūgšanu. Zibeņmetēj, uzklausi manu lūgšanu. Tu esi godāts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Tu esi mīlēts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Tu esi cienīts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Tava griba ir tīra un svēta. Palīdzi man, Pērkon, sasniegt dzīvē manus mērķus. Dāvā man spēku sirdī un ķermenī. Izdziedē manas brūces un rētas. Piepildi manu garu ar savu dievišķo spēku. Virzi mani pretī panākumiem un laimei. Atvairi no manis nelaimes un nelabvēļus. Sargā manu dzimtu tāpat kā es godāju Tevi. Visvarenais Pērkon – Debesu Tēv – es pieņemu Tevi savā sirdī. Es pieņemu savu senču spēku. Kļūsti par manu aizstāvi, visvareno Pērkon! Dari mani spēcīgu un neuzvaramu. Lai godāts tiek Pērkons kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir.».
Latvju Dievi ir mūsu zemītes īstie saimnieki. Kopš senatnes Latvju Dievi ir aizstāvējuši mūsu tautu, tāpēc pateiksimies Latvju Dieviem. Lūgsim Latvju Dievus un svinēsim svētkus draudzīgi! Lai Latvju Dievi mūs svētī!!!!
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Latvju Dievi mūžam viedi.
#Ziemassvētki #24.12.2020. #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pagāni #sentēvi #rituāli #saticība #iecietība #labsirdība #prieks

pirms 6 mēnešiem, 2020.12.25 16:42

Skolnieciņš

Nemanot ir atnākuši ilgi gaidītie Ziemassvētki. Ziemassvētki ir svētki par godu ziemai – gada saltākajam, augstākajam un sniegotākajam gadalaikam. Ziemassvētki ir gadskārtu svētki. Šajos svētkos ir jāgodina Latvju Dievus un sentēvus. Mani mīļie tautieši, atcerēsimies sentēvu pagāniskās tradīcijas. Atcerēsimies savu sentēvu pagānisko ticību. Tieši ticība Latvju Dieviem ļāva mūsu tautai izdzīvot krīzēs un pārvarēt grūtības. Caur ticību Latvju Dieviem mūsu tauta gāja uz brīvību, tāpēc neaizmirsīsim šajos svētkos godāt Latvju Dievus. Iedegsim savās mājās tumši zilu svecīti par godu Pērkonam. Iedegsim savās mājās dzeltenu svecīti par godu Laimai. Iedegsim zaļu svecīti par godu Dabas Mātei. Iedegsim baltu svecīti par godu mūsu svabadajiem un viedajiem sentēviem. Būsim atbildīgi un svinēsim šos svētkus droši. Paliksim savās mājās ģimenes lokā un lūgsimies Latvju Dievus. Lai slavēti Latvju Dievi mūžīgi mūžos!
Svētīgus un gaišus Ziemassvētkus vēlot, Skolnieciņš
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Latvju Dievi mūžam viedi.
#Ziemassvētki #24.12.2020. #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pagāni #sentēvi #rituāli #saticība #iecietība #labsirdība #prieks

pirms 6 mēnešiem, 2020.12.25 16:48

Kultūra un izklaide