Mūzikas skolai nākamgad - 55 gadu jubileja

Gulbenes mūzikas skola 2014.gadā svinēs 55. pastāvēšanas gadadienu, tādēļ skolas kolektīvs ir pārliecināts, ka šis būs ražīgs mācību gads. Galvenais jubilejas pasākums ir iecerēts nākamā gada marta nogalē, taču līdz tam notiks dažādi jubilejas ieskaņas pasākumi, uz kuriem skola gaida ikvienu interesentu.


Koncertos iesaistīsies visi


Direktore stāsta, ka jubilejas koncertos iesaistīsies visa skola, protams, būs arī daudz viesu. “Jau janvārī sāksies koncerti, kuros piedalīsies atsevišķu izglītības programmu audzēkņi. Šo koncertu sēriju iesāks klavierspēles programmas audzēkņi. Koncertā kopā ar mūsu audzēkņiem muzicēs arī mūsu absolventi, kas šobrīd jau mācās mūzikas vidusskolās. Februārī būs pūšaminstrumentu nodaļas koncerts, kurā uzstāsies mūsu audzēkņi, mūsu absolventi un arī skolotāji,” stāsta A.Veikšāne.


Februārī ir plānots arī kāds interesants pasākums, kurš līdz šim nav bijis. “Tajā piedalīsies vispārējās klavieru klases audzēkņi, tie ir bērni, kam pamatinstruments ir kāds cits, bet arī viņi spēlē klavieres. Skolotāja Iveta Putniņa mums ir iedibinājusi skaistu tradīciju, organizējot interesantus pasākumus, iesaistot arī vecākus un vecvecākus un spēlējot kopā. Šāds jau lielāks pasākums būs veltīts skolas jubilejai,” stāsta direktore. Februārī būs arī orķestra koncerts, veltīts jubilejai. Šoreiz ar viņiem kopā muzicēs Madonas kultūras nama orķestris. Marta sākumā paredzēts arī stīgu instrumentu programmas koncerts, kurā mūsu mūzikas skolas vijolnieki muzicēs kopā ar saviem draugiem – Balvu mūzikas skolas vijolniekiem.


Martā būs arī skaists koncerts, kurā gan visu mūzikas skolas kolektīvu, gan arī ikvienu gulbenieti sveiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupas mūziķu ansamblis “Dream Team”.


Apkopo vēsturi


“Jubilejas pasākumu organizēšanā ir iesaistījusies arī Teorētisko priekšmetu nodaļa. Tās skolotāji piedalīsies ikvienas nodaļas koncertā, nedaudz pastāstot par nodaļas darbu, par instrumentiem, koncertā dzirdamo komponistu daiļradi. Teorētisko priekšmetu nodaļas skolotāji pilnā sparā šobrīd strādā arī pie skolas vēstures apkopošanas,” atklāj direktore.


“Līdz astoņdesmito gadu sākumam vēsture mums bija ļoti labi apkopota. Toreizējā nodaļas vadītāja skolotāja Dzintra Lipsberga ļoti aizrāvās ar šīs vēstures pētīšanu. Sīki tika uzskaitīti visi pasākumi, tika vākta informācija par skolas dzīvi, skolotājiem un audzēkņiem presē. Nākamajos gados tas apsīka. Uz iepriekšējo jubileju mums ļoti daudz palīdzēja apkopot vēsturi Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītājs Anatolijs Savickis. Uz viņa savākto materiālu bāzes šis darbs turpinās. Varu teikt, ka ļoti apdāvināta vēstures izzināšanā ir skolotāja Daira Karole. Man prieks kolēģus iepazīt arī citā statusā un atklāt viņu talantus.”


Jubilejas noslēguma koncerts būs 29.martā. “Uz to ir aicināti skolas absolventi, piemēram, Ilze Zvaigznekalne, Jana Aņisimova, Ilze Gagaine, ir uzrunāts Gatis Evelons, kurš ir simfonisko orķestru mākslinieks un veiksmīgs pedagogs, pasākumā solījusies piedalīties Aiva Elsiņa, protams, arī vienmēr uzticīgais Rihards Plešanovs. Domāju, ka šajā sarakstā būs arī papildinājumi,” saka A.Veikšāne.


Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide