No 25. līdz 27. septembrim pieņem darbus lietišķās mākslas izstādei “Aijā, žūžū, lāča bērni”

Lietišķās mākslas un amatniecības darbi top visu gadu, tomēr tieši rudenī, ražas laikā, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā tiks iekārtota novada lietišķās mākslas un amatniecības izstāde “Aijā, žūžū, lāča bērni”. Izstādes dalībnieks var būt ikviens Gulbenes novada lietišķās mākslas kolektīvu, amatnieku kopu, interešu pulciņu dalībnieks vai individuāls meistars. Izstādes darbi ir autora dažādās tehnikās darināti priekšmeti, kas atbilst izstādes tematikai.

Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības izstādes “Aijā, žūžu, lāča bērni” vadlīnijas.

 1. Vadlīnijas nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada dome sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju rīko Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības izstādi “Aijā, žūžū, lāča bērni”.

 2. Izstādes mērķi: veicināt Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības kolektīvu un individuālo meistaru māksliniecisko izaugsmi un jaunradi; sniegt iespēju popularizēt novada meistaru veikumu plašākai sabiedrībai; veicināt komunikāciju un sadarbību starp novada lietišķās mākslas kolektīviem, individuālajiem meistariem.

 3. Izstādes norises laiks un vieta: no 2017.gada 3.oktobra līdz 28.oktobrim Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā.

 4. Izstādes atklāšana: 2017.gada 3.oktobrī plkst. 16:00.

Dalībnieki, darbi un darbu iesniegšana

 1. Izstādes dalībnieks var būt ikviens Gulbenes novada lietišķās mākslas kolektīvu, amatnieku kopu, interešu pulciņu dalībnieks vai individuāls meistars.

 2. Izstādes darbs ir autora dažādās tehniskā darināts priekšmets vai objekts, kas atbilst izstādes tematikai – aijā, žūžū, lāča bērni.

 3. Izstādes darbiem jāsaistās ar bērna miega tematiku (piemēram, sedziņas, spilventiņi, mīļmantiņas un mīļlietiņas, bērnistabas interjers, šūpuļi u.tml.).

 4. Darbiem vēlams jābūt pasteļtoņos un/vai gaišos toņos.

 5. Darbus izstādei pieņem no 2017.gada 25.septembra līdz 27.septembrim (ieskaitot) Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā (Brīvības iela 10, Gulbene) Muzeja darba laikā 8:00-12:15, 13:00-17:00.

 6. Izstādei tiek pieņemti darbi, kuri konceptuāli atbilst izstādes tematikai un kuru mākslinieciskā puse un izpildījums ir kvalitatīvs.

 7. Darbs izstādei jānoformē ar darba pasi, norādot autora vārdu, uzvārdu, kolektīva nosaukumu (ja ir) un darba nosaukumu (ja ir). Kolektīvi iesniedz kopējo autoru un darbu sarakstu.

 8. Izstādes darbus izņem 2017.gada 30.oktobrī plkst. 8:00-12:15, 13:00-17:00 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide