Nodibina biedrību “Misiņš.Krāces”

Biedrības darbības mērķi ir Latvijas zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēja Jāņa Misiņa kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana, viņa dzimto māju “Krāces”  apsaimniekošana un restaurācija, kā arī finansiālo līdzekļu piesaiste valsts nozīmes kultūras pieminekļa uzturēšanai un tālākai attīstībai.

Par to “Dzirksteli” informē tirzmaliete Sandra Zirne. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka S.Zirnes ģimenes uzņēmums šīs mājas ir ieguvis īpašumā un centīsies tās atjaunot.

Rūpes par J.Misiņa dzimtajām mājām tiek turētas, un idejas, ko varētu darīt, arī S.Zirnei esot, bet, kā viss izdosies, to rādīšot laiks.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide