Orķestris piedalās skatēs un konkursos

Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestrim diriģenta Donāta Veikšāna vadībā sācies ražens koncertēšanas laiks. Pagājušajā sestdienā orķestris ar labiem panākumiem jau startēja Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Vidzemes novada skatē Smiltenē.

Skatē Smiltenē orķestris B grupā koncertprogrammā ieguva I pakāpes diplomu, savukārt defilēšanas programmā A grupā - II pakāpes diplomu. D.Veikšāns stāsta, ka žūrija vērtējusi ļoti stingri, taču viņu orķestra sniegums ir novērtēts ļoti labi.

 

"Orķestra dalībnieki tiešām centās no sirds. Pēc skates varējām mājup doties pacilātā noskaņojumā," saka D.Veikšāns.

 

Jāpiebilst, ka skatē piedalījās arī Lejasciema vidusskolas pūtēju orķestris diriģenta Jura Ivanova vadībā, kurš gan koncerta, gan defilēšanas programmā C grupā saņēma III pakāpes diplomu.

 

Savukārt šosestdien, 16.martā, Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris, gatavojoties lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, piedalīsies Vidzemes novada pieaugušo pūtēju orķestru skatē.

D.Veikšāns atzīst, ka orķestrim šobrīd ir ļoti liela slodze.

 

"No 21. līdz 24.martam mums bija jāpiedalās starptautiskā konkursā Prāgā, taču mēs tomēr atteicām dalību tajā, jo šobrīd ir svarīgi sevi labi parādīt skatēs," saka diriģents.

 

 Pēc tam gan 13.aprīlī orķestris piedalīsies starptautiskā konkursā Lietuvā, kur sniegs apmēram 30 minūšu ilgu programmu. Uz šo konkursu no Latvijas dosies vēl divi kolektīvi. Arī maijā orķestrim paredzēts daudz uzstāšanos un koncertēšanu.

 

"Maijā koncertēsim katru nedēļas nogali. 4.maijā piedalīsimies defilēšanas finālkonkursā, kā arī Latvijas 95.gadadienai veltītajā pūtēju orķestru koncertā Rīgā, laukumā pie Brīvības pieminekļa. Šajā mēnesī būs vēl arī citas koncertēšanas, taču svarīgs mums būs arī koncerts 25.maijā, ar kuru mēs vēlamies pateikt paldies saviem labvēļiem par jaunajiem tērpiem. Prieks, ka novada vadība ir novērtējusi mūsu sasniegumus un atvēlējusi līdzekļus tērpu šūšanai. Tērpi būs ļoti skaisti!" saka diriģents. "Šobrīd strādājam arī pie šī koncerta repertuāra. Kuplināt koncertu aicināsim arī mūzikas skolas vijolnieku ansambli un mūzikas skolas kori."

 

Pēc piedalīšanās lielajos Dziesmu svētkos, kas notiks jūlija sākumā, pūtēju orķestrim ir iespēja startēt arī konkursā Slovākijā, Bratislavā, taču orķestris šobrīd vēl izvērtē, vai piedalīties šajā konkursā. Savukārt no 4. līdz 11.augustam viņi šogad atkal tiek aicināti piedalīties festivālā - konkursā Piemaskavā, kur jau pērn startēja ar labiem rezultātiem.

 

D.Veikšāns atzinīgi vērtē visu orķestra dalībnieku uzcītību un vēlmi muzicēt. "Orķestris mums ir kā viena liela ģimene, prieks, ka tajā ir iekļāvušies arī skolotāji. Mēs muzicējām brīnišķīgā atmosfērā. Liels gandarījums ir arī par to, ka orķestrim palīdzēt vēlas arī jaunieši, kas jau ir absolvējuši mūzikas skolu un devušies mācīties uz citām Latvijas vietām. Mūs priecē, ka viņi uzskata - šī ir viņu skola, viņu orķestris un viņi labprāt muzicē tajā!" saka D.Veikšāns.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide