Pasniegs "Gada balvu kultūrā"

Gulbenes kultūras centrā 17.februārī tradicionāli tiks pasniegta “Gada balva kultūrā”, ko saņems tie kultūras darba cilvēki, kuri pagājušajā gadā ar savu darbību apliecinājuši ne tikai jaunradi, bet guvuši arī sabiedrības un profesionāļu ievērību. Vēl tikai šodien ikviens var izvirzīt savu pretendentu vai kultūras notikumu kādai no deviņām nominācijām.

Pretendentus var pieteikt deviņām nominācijām: “Novada labākais kultūras pasākums / projekts/ izstāde /koncerts/ izdevums”, “Debija kultūrā”, “Novada Gada cilvēks kultūrā”, “Gada kultūras darbinieks”, “Gada mūziķis”, “Gada bibliotekārs”, “Gada mākslinieks”, “Gada muzejnieks”, “Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs, kolektīvs”. Ir arī desmitā nominācija “Mūža ieguldījums kultūrā”. Šai nominācijai pretendentus izvirza novada kultūras komisija.

Fiziska, juridiska persona vai personu grupa var tikt izvirzīta vairākām nominācijām. Vērā ņemama tikai viena norāde - šīs personas iepriekšējo trīs gadu laikā nav jau saņēmušas gada balvu konkrētajā nominācijā. Balvas katrai nominācijai veido Gulbenes novada mākslinieki.

Anketu ar izvirzītajiem pretendentiem var iesniegt Gulbenes novada domē 314.kabinetā vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: “skvalde@gulbene.lv”.

Pagājušajā gadā mūsu novadā ir noticis 241 ar kultūru saistīts pasākums. Starp tiem ir dažādas izstādes, koncerti, teātra izrādes, skates, grāmatu atvēršanas svētki, piemiņas un veltījumu pasākumi, festivāli, radošām nodarbēm veltītas akcijas un meistarklases, jubilāru godināšanas un senioru pēcpusdienas, kā arī dažādiem gadskārtu svētkiem veltīti pasākumi, vērienīgie novada un Gulbenes pilsētas svētki.

Izrādās, ka skaitliski visvairāk kultūras notikumu ir bijis decembrī – 60 dažādi pasākumi, jo laiks no Ziemassvētkiem līdz gadu mijai ir tas laika nogrieznis, kad visā novadā norisinās egles iedegšanas pasākumi, amatiermākslas kolektīvi rīko koncertus, tiek organizēti tirdziņi. Otrs ražīgākais kultūras mēnesis ir bijis novembris – 49 pasākumi, jo tad visos pagastos notiek valsts svētkiem veltītie pasākumi. Salīdzinoši ievērojami mazāk pasākumu ir bijis janvārī. Arī augustā bijuši tikai 4 pasākumi, bet visi - vērienīgi. Augustā Jaungulbenē svinēti Gulbenes novada svētki, Ozolkalnā 95 gadu jubilejā sumināti kordiriģenti brāļi Kokari, Druvienā noticis mūsdienu tautas mūzikas festivāls, bet Gulbenē norisinājies amatierteātru festivāls cilvēkiem ar invaliditāti. 

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide