Pateicas par darbošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā un norisē

Gulbenes novada pašvaldības mājaslapa informē, ka 25.septembrī Gulbenes novada Stāmerienas pagasta “Vonadziņos” Gulbenes novada dome pateicības pasākumā kopā pulcēja novada ļaudis, kuri iesaistījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā un norisē.

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica norāda, ka Gulbenes novads var lepoties ar to, ka tas šajos svētkos bija trešā lielākā pašvaldība pēc dalībnieku skaita - 768 dalībnieki.

"Pasākumā tika pasniegti Pateicības un Atzinības raksti ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles un svētku izpilddirektores Agras Bērziņas parakstiem, kā arī Gulbenes novada domes naudas balvas," stāsta G.Krevica.

Gulbenes novada domes naudas balvas saņēma:

 • Gulbenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis DATL un vadītājs Guntars Mednis -Valsts izglītības satura centra organizētājā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ieguva I pakāpi;

 • K.Valdemāra pamatskolas skolēns Linards Cvetkovs un skolotāja Laila Medne - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 3.kārtā “RAKSTU DARBI“ ar darbu “Dziesmu un deju svētki” ieguva Zelta diplomu (I vieta);

 • Litenes pamatskolas skolēni - Uvis Gordis, Katrīna Ostrovska, Ainārs Kalniņš un skolotāja Mairita Ķuze-Nakoskina - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 3.kārtā “RAKSTU DARBI “ar darbu “Uz Liteni ar vecu koka riteni” ieguva Bronzas diplomu (III vieta);

 • Gulbenes 2.PII Ŗūķītis” tautisko deju kolektīvs “Jāņabērni” un vadītājs Jānis Matisons - gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, novadu/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē ieguva Laureāta diplomu;

 • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs “Rūsiņš” (10.-12.kl.grupa) vadītāka Edīte Ķikuste - gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, novadu/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē ieguva Laureāta diplomu;

 • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas jauktais koris “Silver” un vadītāja Laura Anže, koncertmeistars Guntars Eniks, koncertmeistare Vēsma Kļaviņa-Gala - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos fināla koru skatē ieguva Zelta diplomu;

 • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolniece Zane Kauliņa un skolotāja Līga Saveļjeva - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 3.kārtā “RAKSTU DARBI “ ar darbu ” Stirnienes pagasta dvieļu raksts” ieguva Bronzas diplomu (III vieta);

 • Stāmerienas pamatskolas skolniece Marija Valērija Ivanova un skolotāja Dace Virziņa - Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 3.kārtā “RAKSTU DARBI “ar darbu “Pierakstu ēnas” 9. klases skolniece, ieguva Bronzas diplomu ( III pakāpe);

 • Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris un vadītājs Donāts Veikšāns, koncertmeistars Jānis Dimants, koncertmeistare Inga Driķe - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru fināla skatē ieguva Zelta diplomu.

Kopā naudas balvās no pašvaldības budžeta šajā reizē izmaksāti 2730 EUR.

Pateicības rakstus saņēma:

 • Laura Anže – Gulbenes novada ģimnāzijas jauktā kora “Silver” diriģente;

 • Donāts Veikšāns – Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestra diriģents;

 • Edīte Ķikuste - Gulbenes novada valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīva “Rūsiņš” vadītāja;

 • Jānis Matisons - Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes tautas deju kolektīva “Jāņabērni” vadītājs;

 • Līga Saveļjeva - Gulbenes novada vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja;

 • Arnis Šķēls – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājam, svētku darba grupas vadītājs;

 • Dzintra Kokoreviča - K.Valdemāra pamatskolas deju kolektīva “Jampadrancis” vadītāja;

 • Ineta Maltavniece - Lejasciema vidusskolas 5.-9.klašu kora diriģente;

 • Iveta Eiduka – Rankas kultūras nama deju kolektīva “Liesmiņa” vadītāja;

 • Aelita Medejse – Rankas folkloras kopas “Dzīpariņi” vadītāja;

 • Inguna Bleive- Rankas folkloras kopas “Dzīpariņi” vadītāja;

 • Līgai Kļaviņa - Lizuma vidusskolas un Druvienas pamatskolas apvienotā 5.-9.klašu zēnu kora diriģente;

 • Anita Ledaine - Lizuma vidusskolas un Druvienas pamatskolas apvienotā 5.-9.klašu un apvienotā zēnu kora diriģente;

 • Elita Dūte - Lizuma kultūras nama deju kolektīvu “Mazā Veiksmīte”, “Veiksmiņa” un “Veiksme” vadītāja;

 • Ilona Matīsa - Stāķu un Tirzas pamatskolu   apvienotā 5.-9.klašu kora diriģente;

 • Gunta Apine - Stāķu un Tirzas pamatskolu   apvienotā 5.-9.klašu kora diriģente;

 • Dace Freimane - Stāķu pamatskolas tautas deju kolektīva “Ziķeri” vadītāja;

 • Iveta Eiduka - Tirzas pamatskolas tautas deju kolektīvu “Tūdaliņš” un “Dzadzulīte” vadītāja;

 • Daiga Kļaviņa – Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes tautas deju kolektīva vadītāja;

 • Māra Mezīte -Gulbenes Mūzikas skolas meiteņu kora diriģente;

 • Dzintra Kokoreviča - Gulbenes kultūras centra deju kolektīva ‘’Draiskuļi” un Gulbenes Bērzu sākumskolas deju kolektīva “Dzirkstīte” vadītāja;
 • Diāna Tuča - Gulbenes Bērzu sākumskolas deju kolektīva “Sienāži” vadītāja;

 • Dace Freimane - Gulbenes Bērzu sākumskolas deju kolektīva “Sienāzēni” vadītāja;

 • Zaiga Mangusa - Gulbenes kultūras centra tautas deju kolektīva “Sauleszaķis” un Gulbenes 2.vidusskolas deju kolektīva “Zeltiņš” vadītāja;

 • Evita Zālīte - Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja;

 • Ligita Plešanova - Jarusova - Gulbenes 2.vidusskolas 5.- 9.klašu kora diriģente;

 • Sarmīte Semjonova – Gulbenes vidusskolas 5.-9. klašu meiteņu kora diriģente;

 • Dina Markova – Gulbenes vidusskolas tautas deju kolektīva “Spāruki”vadītāja;

 • Daiga Tipāne – Gulbenes vidusskolas tautas deju kolektīvu “Spārīte”, “Spārītes” un “Spārēni” vadītāja.

Atzinības rakstus saņēma:

Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris;

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvs “Rūsiņš”;

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes tautas deju kolektīvs “Jāņabērni”;

K.Valdemāra pamatskolas deju kolektīvs “Jampadrancis”;

Lejasciema vidusskolas 5.-9.klašu koris;

Rankas kultūras nama deju kolektīvs “Liesmiņa”;

Rankas folkloras kopa “Dzīpariņi”;

Lizuma vidusskolas un Druvienas pamatskolas apvienotais 5.-9.klašu zēnu koris;

Lizuma kultūras nama deju kolektīvi “Mazā Veiksmīte”, “Veiksmiņa” un “Veiksme”;

Stāķu un Tirzas pamatskolu apvienotais 5.-9.klašu koris;

Stāķu pamatskolas tautas deju kolektīvs “Ziķeri”;

Tirzas pamatskolas tautas deju kolektīvi “Tūdaliņš” un “Dzadzulīte”;

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes tautas deju kolektīvs;

Gulbenes Mūzikas skolas meiteņu koris;

Gulbenes kultūras centra deju kolektīvs ‘’Draiskuļi” un Gulbenes Bērzu sākumskolas deju kolektīvs “Dzirkstīte”;

Gulbenes Bērzu sākumskolas deju kolektīvs “Sienāži”;

Gulbenes Bērzu sākumskolas deju kolektīvs “Sienāzēni”;

Gulbenes kultūras centra tautas deju kolektīvs “Sauleszaķis” un Gulbenes 2.vidusskolas deju kolektīvs “Zeltiņš”;

Gulbenes 2.vidusskolas grupa ar tērpu kolekciju “Gulbji atgriežas mājup”;

Gulbenes 2.vidusskolas 5.- 9.klašu koris;

Gulbenes vidusskolas 5.-9. klašu meiteņu koris;

Gulbenes vidusskolas tautas deju kolektīvs “Spāruki”;

Gulbenes vidusskolas tautas deju kolektīvi “Spārīte”, “Spārītes” un “Spārēni”.


Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide