Pēta Jūlija Straumes mantojumu Gruzijā

Gulbenes mākslas skolas direktore Sandra Dikmane un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante Edīte Siļķēna pagājušajā piektdienā devās nedēļu ilgā ekspedīcijā „Pa novadnieka Jūlija Straumes pēdām” uz Gruziju.


S.Dikmane stāsta, ka brauciens uz Tbilisi notiek ar mērķi iepazīt Druvienā dzimušā latviešu mākslinieka Jūlija Straumes dzīves gaitas un atstāto mantojumu Gruzijā. Ar iegūtajiem iespaidiem un fotogrāfijām pēc tam plānojam iepazīstināt Gulbenes novada sabiedrību, tā atzīmējot J.Straumes 140.jubileju nākamajā gadā.


“Mēs apmeklēsim Gruzijas valsts Lietišķās mākslas muzeja krājumu un tiksimies ar muzeja direktoru Dāvidu Kiknavelidzi. Muzejā lielu kolekcijas daļu veido J.Straumes paklāju meti un skices. Paredzēts arī Gruzijas publiskās bibliotēkas apmeklējums. Bibliotēkā ir plašs materiālu krājums par J.Straumes darbību Gruzijā. Tiekoties un iepazīstoties ar Gruzijas Latviešu biedrību "Ave Sol!", paredzēta prezentācija par Gulbenes novadu un kultūras aktivitātēm. Gruzijas latviešiem tiks demonstrētas mūsu bērnu un jauniešu veidotās animācijas filmas par Gulbenes novada māksliniekiem - Gulbenes mākslas skolas 2010.gada filma par Jūliju Madernieku, J.Straumi un Voldemāru Irbi "Esmu dzimis vidzemnieks" un radošās apvienības "Piektā Māja" 2011.gada filma par Oto Bērtiņu, Leo Svempu un Ludolfu Libertu "Seja, kāpnes un zābaki". Ar Gruzijas Latviešu biedrības "Ave Sol!" iniciatīvu Gruzijā tiek pētīts un uzturēts mākslinieka J.Straumes mantojums,” stāsta S.Dikmane. Gulbenes novada pārstāvēm paredzēta tikšanās arī ar Latvijas Republikas Goda konsuli Gruzijā Regīnu Jakobidzi, kā arī Latvijas Republikas vēstnieci Gruzijā Elitu Gaveli.


Braucienu organizē radošā apvienība "Piektā Māja" sadarbībā ar Gulbenes novada domi. Brauciena izmaksas sedz biedrība, novada dome, S.Dikmane un E.Siļķēna - no privātajiem līdzekļiem.


J.Straume ir dzimis 1874.gadā Druvienas „Ķempjos”. Pabeidzis pilnu zinātņu kursu Jelgavas (Mitavas) Aleksandra skolā, vēlāk barona Štiglica Centrālo Mākslas skolu Sanktpēterburgā, ieguvis lietišķās mākslas mākslinieka statusu. 1904.gadā turpinājis mācības Parīzē. 1907.gadā pārcēlies uz Gruziju, kur guvis pirmo atzinību un veiksmes. Aktīvi iesaistījies 1899.gadā dibinātajā Kaukāza Mājamatniecības komitejas darbībā. 1923.gadā atgriezies Latvijā, strādājis par skolotāju un pasniedzēju dažādās Rīgas skolās. 1925.gadā Parīzē notika Vispasaules dekoratīvās mākslas izstāde, kur J.Straumes darbi ieguva starptautisku atzinību un medaļas. J.Straume bijis Latvijas vicekonsula pienākumu izpildītājs Gruzijā (1921–1923). Lielākā J.Straumes jaunrades mantojuma daļa atrodas Gruzijas Tautas un lietišķās mākslas muzejā, kur glabājas unikāli albumi ar krāsainiem Kaukāza paklāju zīmējumiem. Miris 1970.gadā.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide