Šoreiz dzeju akcentēt palīdz arī māksla

Šonedēļ dzeltenas saulgriezes uzziedēja Gulbenes novada bibliotēkā, kur notika tradicionālais Dzejas dienu pasākums “Saulgriezes ziedos saules zaķēni skrien”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pasākums notika telpās, jo saules zaķēni kā par spīti bija paslēpušies aiz mākoņiem.

Pasākumu kuplināja viešņa dzejniece Inga Gaile. Muzikālo ietērpu pasākumam radīja Gregs (Grigorijs Gorodko) kopā ar saviem mācekļiem Elizabeti, Aleksi, Amandu, Alisi un Haraldu.

Kā vienmēr neiztrūkstoši skanēja arī dzeja novada literātu izpildījumā. To lasīja dzejnieki Daiga Kalinka, Iveta Krūmiņa, Arvis Degums, Ramona Ruņģe, Agnese Līcīte, Evita Lūse, Vilis Grasis, Antoņina Logina. Pirmo reizi literātiem pievienojās arī gulbeniete Inese Strautmale. Viņa pirmo reizi uzstājās auditorijas priekšā un lasīja savu dzejoli.

Dzejas dienu pasākums kā vienmēr neiztika arī bez radošām izklaidēm. Ikviens bija aicināts veidot kopīgu, nu jau trešo, gleznu, kurā šoreiz bija attēlota bibliotēka, izkrāsojot tās logus, kāpnes, debesis un citus vides elementus ap bibliotēku.

Sajūsmu radīja arī floristes Ailitas Brezinskas augu kompozīcijas, kuras vēl šodien ir apskatāmas bibliotēkas vestibilā. Apskatei bija izkārtotas arī pašu Dzejas dienu pasākuma apmeklētāju veidotās ziedu kompozīcijas, par kurām bija jābalso. Ar pārliecinošu pārsvaru par visskaistāko ziedu pušķi tika atzīts Agneses Līcītes darbs. Nedaudz atpalika Daigas Kalinkas ziedu kompozīcija, kas, savukārt, apsteidza Ramonas Ruņģes radošo izdomu.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide