Sumina čaklākos bibliotēkas apmeklētājus

Gulbenes novada bibliotēka pagājušajā nedēļā sumināja savus apmeklētājus, starp kuriem bija gan pilsētas, gan novada ļaudis.Tika teikts paldies gan pieaugušajiem, gan bērniem. Gulbenes bērnu bibliotēkā notika pasākums “Pieņemšana pie Misiņa”, kurā gods tika izrādīts šīs bibliotēkas labākajiem lasītājiem.

“Jau otro reizi arī bērnu bibliotēkā mēs godinām savus labākos lasītājus, šogad piešķirot trīs nominācijas – “Lasošā ģimene 2014”, “Superčaklais lasītājs 2014” un “Čaklais lasītājs 2014”.

Īpašs prieks ir par ģimenēm, kuras apmeklē bibliotēku kopīgi,” saka bērnu bibliotēkas vadītāja  Solvita Lībere.

Nominācija “Lasošā ģimene” tika piešķirta divām ģimenēm – Lapkovsku ģimenei no Beļavas pagasta un Stradu/Kasparu ģimenei no Gulbenes.

 Superčaklais lasītājs, kurš pagājušajā gadā ir izlasījis 172 grāmatas, ir Renāts Jugbārdis, kā arī Alise Slica, kura izlasījusi 131 grāmatu. “Interesanti, ka abi šie lasītāji vēl neiet skolā. Tas nozīmē, ka arī šo bērnu ģimenes ir pelnījušas uzslavu,” slavē S.Lībere.
Čaklie lasītāji pērn ir pieci bibliotēkas apmeklētāji. Tā ir Amanda Timoško, kura izlasījusi 96 grāmatas, Līva Salmiņa - 82, Dana Bolotņikova - 74, Valters Tišanovs – 73 un Keitija Dzērve - 70 grāmatas.

Draugu vakarā, kas vakar bija veltīts pieaugušajiem novada lasītājiem, arī neizpalika bez vairākām nominācijām.

Par uzticīgākajām lasītājām tika nominēta Zinaida Borodkina, kura ilgus gadus aktīvi lasa grāmatas un iesaistās bibliotēkas rīkotajos pasākumos. Marta Gailuma, kura, neskatoties uz ierobežotām iespējām lasīt grāmatas,  vēl arvien vēlas būt tuvu literatūrai. Rasma Krieva - uzticīga un apzinīga bibliotēkas apmeklētāja. Valentīna Supe, kura ilgus gadus lasītavā lasa žurnālus par dārzkopības un veselības tēmām.

Dāsnākā lasītāja ir Anita Liniņa no Jaungullbbenes, kura abonementam dāvinājusi grāmatas no personīgās bibliotēkas, tajā skaitā arī tādas, kuru līdz šim bibliotēkas krājumā nav bijis.

Ašāko lasītāju godā ir sievietes. Tā ir Antoņina Svidricka, Lidija Andrejeva un Gunta Tomaševiča. Rosīgāko apmeklētāju godā ir Astra Samohvalova, Inese Stradiņa un Brigita Krevica. Bibliotēkas darbinieces novērojušas, ka viņas ierodas gandrīz uz visiem bibliotēkas pasākumiem.

Erudītāko lasītāju noteikuši informācijas centra darbinieki. Tas ir Imants Riņķis. Savukārt preses guru godā iecelts Ilgonis Mincāns, kurš vienmēr ir lietas kursā par visu, ko raksta presē. Viņš ir arī politisko diskusiju klubiņa dalībnieks.

Lasītava aktīvākā novadpētnieka titulu piešķīra Birutai Pokulei, kura ir pētījusi un vākusi materiālus par novadniekiem, kordiriģentiem brāļiem Kokariem piemiņas ekspozīcijas izveidei.

Superlasītājas nominācija piešķirta Maigai Pitkevičai, kura pērn izlasījusi 753 izdevumus.

Paldies par sadarbību tika teikts Edītei Siļķēnai par vērienīgu un dinamisku bibliotēkas tēla iedzīvināšanu uz skatuves izrādē „Mana gaismas pils”. Ilonai Vītolai – par novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un bibliotēkas krājuma papildināšanu, izdodot novada autoru grāmatas, starp tiem arī 42 novada autoru darbu kopkrājumu „Autogrāfs 3”, un Sarmītei Timošenko – par novadpētniecības krājuma papildināšanu ar bagātīgo materiālu klāstu par Gulbenes zvērkopības saimniecību.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide