Velosacensības un svētki visai ģimenei "Ģimenes eko velo 2013" NOLIKUMI (papildināts) 6

 Bērnu veiklības brauciena „GJENSIDIGE velo”

 NOLIKUMS

 

1. Sacensību rīkotāji

Sacensības organizē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" sadarbībā ar Gulbenes novada jauniešu centru „Bāze" un apdrošināšanas akciju sabiedrību "Gjensidige Baltic".

 

2. Sacensību atbalstītāji

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" un apdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige Baltic".

 

3. Sacensību vieta

Gulbenes pilsētas teritorija, starts Ābeļu ielā 2-iepretim novada domes ēkai un finišs pie Ozolu ielas.

 

4. Starta klases

Piedalās dalībnieki līdz 9 gadu vecumam šādās klasēs:

 

Līdz 5 gadu vecumam


No 6 līdz 7 gadiem


No 8 līdz 9 gadiem

 

5. Programma un sacensību norise

Sacensību norises diena 2013. gada 29. jūnijs; sākums pulksten 11:20, finišs ~13:00. Dalībnieki, beidzot distanci, katrs saņems pārsteiguma balvu.

 

6. Pieteikumi

Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no pulksten 11:10.

 

7. Apbalvošana

Uzvarētājus apbalvos centrālajā skvērā pēc sacensību beigām~plkst.13.00. Katras grupas 1. - 4. vietu ieguvējus apbalvos ar apdrošināšanas akciju sabiedrības "Gjensidige Baltic" pārsteiguma balvām.

 

8. Trase

Asfalta segums un mākslīgi šķēršļi.

 

9. Drošības tehnika

Par velosipēda tehnisko stāvokli atbild sacensību dalībnieku vecāki.

 

Nemotorizēto braucamrīku parādes brauciens-prezentācija

” Mans jautrais VELO”

N O L I K U M S

 1. MĒRĶIS

Popularizēt riteņbraukšanu Gulbenes novada iedzīvotāju un interesentu vidū kā ikvienam pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.

 1. LAIKS UN VIETA

Nemotorizēto braucamrīku parādes brauciens-prezentācija „Mans jautrais VELO” notiks 2013.gada 29.jūnijā plkst.13.30 Gulbenē, pretī Gulbenes novada domes ēkai, Ābeļu ielā 2.

 1. VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA

Parādes braucienu-prezentāciju organizē un vada Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.

 1. DALĪBNIEKI  

Parādes braucienā-prezentācijā piedalās  Gulbenes novada iedzīvotāji un viesi no 10 gadu vecuma ar saviem velosipēdiem, kurus ir pārveidojuši jautros velo (piemēram,  velosipēds kā tauriņš, māja, laiva, zivs u.tml.). Mākslinieciskajam un radošajam procesam var izmantot dažādus materiālus: koku, putoplastu, finieri, audumu, papīru u.c.

 1. Parādes brauciena-prezentācijas norise: Starts pretī Gulbenes novada domes ēkai (Ābeļu iela 2).

Parādes brauciena- prezentācijas maršruts:  Ozolu iela-Rīgas iela- Dzelzceļa iela-O.Kalpaka iela-Ozolu iela.

 1. VĒRTĒŠANA

Parādes braucienu-prezentāciju vērtē žūrijas komisija. Vērtēšana notiek nominācijās:

 • „Atraktīvākais” velo;
 • „Inovatīvākais” velo;
 • „Mākslinieciskākais” velo;
 • „Smejošākais” velo;
 • „Jautrākais” velo;
 • „Spožākais” velo;
 • „Radošākais” velo
 • „Mīļākais” velo
 1. APBALVOŠANA

Uzvarētājs katrā nominācijā saņem naudas balvu Ls 30.00 apmērā.

8. PIETEIKUMI

Pieteikšanās un reģistrēšanās konkursam-parādei 29.jūnijā no plkst.11.00 līdz plkst. 13.00 info teltī (pretim Gulbenes novada domes ēkai), Ābeļu ielā2.

9.NOSACĪJUMI 
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām, sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē. Parādes braucienā-prezentācijā ir atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem un dažādos tērpos. Nolikums, un iepazīšanās ar to, ir arī uzaicinājums uz šo braucienu. Uz tikšanos 29.jūnijā!

 

 

 

 

 

” GULBENES VELO 2013”

amatieru riteņbraukšanas sacensības

 

N O L I K U M S

 1. MĒRĶIS

Popularizēt riteņbraukšanu Gulbenes novada iedzīvotāju vidū kā ikvienam pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu. Noskaidrot labākos sportistus - amatierus riteņbraukšanā.

 1. LAIKS UN VIETA

Sacensības notiks 2013.gada 29.jūnijā Pl.11.00 Gulbenē, O.Kalpaka 60, pie Gulbenes kultūras centra.

 1. VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA

Sacensības organizē un vada Gulbenes sporta centrs, sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūru „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”. Sacensību galvenā tiesnese Dace Anča.

 1. DALĪBNIEKI  

Sacensībās piedalās Gulbenes novada iedzīvotāji un viesi.

Izdalītas sekojošas vecuma grupas un distance:

V (vīrieši)   1997. – 1974.g.dz.   12 km (5 apļi)

V 40 (vīrieši/vet.)  1973.g.dzimuši un vecāki  12 km (5 apļi)

S (sievietes)  1997. – 1974.g.dz.   12 km (5 apļi)

S 40 (sievietes/vet.)1973.g.dz.un vecākas   12 km (5 apļi)

 1. SACENSĪBU PROGRAMMA

Plkst.11.00 – Starts 12 km distancē. Trases maršruts: O.Kalpaka iela (pretī Gulbenes Kultūras centram) – Dzelzceļa iela – Rīgas iela – Pamatu iela – O.Kalpaka iela

 1. VĒRTĒŠANA

Uzvarētājus nosaka atbilstoši Starptautiskajiem riteņbraukšanas sacensību noteikumiem. Vērtē grupu 1.-4.vietu ieguvējus.

7. APBALVOŠANA

1.-4. vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar naudas balvām:

1.vieta – 50 Ls

2.vieta – 40 Ls

3.vieta – 30 Ls

4.vieta – 20 Ls

8. PIETEIKUMI

Pieteikšanās sacensībām līdz 27.jūnijam plkst. 16:30. Pieteikumi pa telefonu 29295359 vai jānosūta uz e-pastu dace.anca@gulbene.lv Dalībnieku starta numuru saņemšana starta vietā sacensību dienā no plkst.9.30.

9.NOSACĪJUMI 
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā. Veloķiveres ir obligātas. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām, sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē. Sacensībās ir atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem un dažādos tērpos. Nolikums, un iepazīšanās ar to, ir arī uzaicinājums uz sacensībām. Uz tikšanos!

 

Nolikumu sagatavoja:  D.Anča 64471296

 

 

Veloorientēšanās„Dzīvo „zaļi", ilgi un laimīgi!"

 

N O L I K U M S

 

MĒRĶIS

Popularizēt riteņbraukšanu Gulbenes novada iedzīvotāju un interesentu vidū kā ikvienam pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.

Popularizēt eko - velo tūrismu kā izzinošu procesu par ilgtspējīgu attīstību un videi draudzīgāko aktīvās atpūtas formu.

 

LAIKS UN VIETA

Velo orientēšanās „Dzīvo „zaļi", ilgi un laimīgi!" notiks 2013.gada 29.jūnijā plkst. 12.00 Gulbenē, pie Gulbenes kultūras centra, O.Kalpaka 60.

 

VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA

Velo orientēšanos organizē un vada Gulbenes novada dome un Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".

 

DALĪBNIEKI

Velo orientēšanās sacensībās aicināti piedalīties Gulbenes novada iedzīvotāji un viesi sākot no 12 gadu vecuma ar saviem velosipēdiem. Pieteikties var individuāli vai komandā līdz 4 cilvēkiem.

 

EKO-VELO ORIENTĒŠANĀS NORISE

Starts pie Gulbenes kultūras centra (O.Kalpaka 60). Orientēšanās maršruts - pa Gulbenes pilsētu. Katrs dalībniekam vai komandai tiks izsniegtas fotogrāfijas, pēc kurām būs jāatrod kontrolpunkti Kontrolpunktos dalībniekiem būs jāizpilda dažādi uzdevumi, kas saistīti ar vidi, ekoloģiju, samērīgu patēriņu, otrreizēju pārstrādi u.c. videi draudzīgiem jautājumiem.

 

VĒRTĒŠANA

Vērtēšana notiks ņemot vērā divus kritērijus - veiktais kopējās trases laiks un rezultāti kontrolpunktos.

 

APBALVOŠANA

Dalībnieki saņems dažādas balvas, kas ir videi draudzīgas.

 

8. PIETEIKUMI

Iepriekšēja pieteikšanās un reģistrēšanās velo orientēšanās sacensībām ir līdz 27. jūnijam elektroniski uz e-pastu turists@gulbene.lv vai pa tālruni 26557582. Piedalīties sacensībās varēs arī tad, ja pieteiksies 29.jūnijā pirms sacensībām.

Papildus informāciju var iegūt zvanot vai rakstot sacensību organizētājai: Madara Zirne - mob. tel.26369473 epasts madara.zirne@gmail.com

 

9.NOSACĪJUMI
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām, sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

Sacensību dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un aprīkojuma prasības velosipēdu vadītājiem (ķivere u.c.).

Nolikums, un iepazīšanās ar to, ir arī uzaicinājums uz šo braucienu. Uz tikšanos 29.jūnijā!

 

10. MŪS ATBALSTA

 

Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu".

 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

 

Pievieno komentāru

Komentāri 6

atkal:)

Protams:)labāk neko nerīkot:) šajos svētkos var piedalīties visu vecumu interesenti, protams, dažādos pasākumos. Ja vien grib, tad katrs var atrast sev piemērotu nodarbi:)vai pagatavot sev ar velomikseri saldējuma kokteili:)vai paklausīties grupu VILX, vai izrotājot savu velo- piedalīties parādes braucienā, vai veloorientēšanās, vai veiklības braucienos, vai izbraucienos ar rikšām, vai izmēģinājuma braucienos ar elektrovelosipēdiem...atliek tikai kaut ko gribēt un vienreiz pārstāt visus kritizēt. Vienreiz sarīkos tā, otreiz tā-vienmēr var labāk, bet katrai reizei jābūt arī pirmajai... Visos vecumos var atrast sev kaut ko piemērotu:)
Un uzņēmējiem ar 3 stundām-nu kādi zaudējumi? Notiek gan pasākumi katru dienu, jeb uzņēmēji strādā tikai sestdienās? Un tieši katru reizi 1x mēnesī!

pirms 7 gadiem, 2013.06.25 08:44

Ļoti neapdomāti, ka šis pasākums ir sestdien...un tieši tajā laikā, kad pilsētā ir visvairāk iebraucēju...būs zaudējumi uzņēmējiem...

pirms 7 gadiem, 2013.06.23 17:48

vērotāja.

Pēc satiksmes noteikumiem ar pieaugušajiem ceļu satiksmē var piedalīties bērni no 7.gadu vecuma, atbilstoši aprīkoti. Saucās svētki visai ģimenei.( piedalīties kopīgajā braucienā var tikai no 10. gadiem. ( no nolikuma)) 15 gadīgie arī izskatās ka var piedalīties tikai parādes braucienā....
Kā vienmēr viss pārdomāts. :) saucās visai ģimenei. Tā jau par tām ģimenēm domā.....

pirms 7 gadiem, 2013.06.21 17:10

mamma

kāpēc ignorēti bērni vecumā no 10-12 gadiem? kārtējo reizi viss ķap-ļap...

pirms 7 gadiem, 2013.06.21 16:59

Janka

Un kur ir distance, un vecuma grupa paredzēta 10gadīgam bernam?:)

pirms 7 gadiem, 2013.06.20 14:00

Kultūra un izklaide