„Vērdiņš” izdancos prieku

Gulbenes kultūras centra senioru deju kopas „Vērdiņš” dalībnieki šobrīd jau cītīgi gatavojas desmit gadu pastāvēšanas jubilejas koncertam „Izdancot prieku”, kas notiks 5.oktobrī pulksten 17.00 Gulbenes kultūras centrā.

„Grūti noticēt, ka kopā esam jau desmit gadus. Manuprāt, šis kolektīvs ir unikāls ar to, ka visu šo laiku tajā ir dejojuši 30 dalībnieki, kuri koncertos un dažādos citos pasākumos, par spīti saviem gadiem, cilvēkiem ir dāvājuši dejasprieku,” saka senioru deju kopas „Vērdiņš” vadītāja Dainuvīte Putniņa. Visus desmit gadus „Vērdiņā” dejo Antoņina un Sīmanis Homčenko, Ērika un Staņislavs Andževi, Vija Kokareviča, Anna Vīgante, Anna Kļaviņa, Aivars Ozoliņš, Pēteris Ločmelis, Leonards Grunte, deviņus gadus Elvīra un Ēvalds Melbergi. Septiņus gadus dejo Anna Rone un Ņina Jurciņa. Koncertā viņi līdz ar citiem izdejos ne tikai skaistākās, bet arī dejotājiem mīļākās dejas

"Vērdiņš" izveidots 2003.gada 13.oktobrī. Tas ir vienīgais senioru deju kolektīvs Gulbenes novadā. Kolektīvs savu dejotprasmi pierādījis, katru gadu piedaloties deju kolektīvu skatēs, savā grupā izcīnot 1.pakāpes diplomus, piedaloties valsts un starptautiskajos senioru Deju svētkos un festivālos. „Vērdiņa” iznesīgais dejas solis un skatuviskā kultūra skatītājus ir priecējusi ne tikai novada rīkotajos pasākumos un dažādos Latvijas novados, bet arī ārpus tās robežām. Kolektīvs dejojis Anglijā, Slovākijā, Vācijā un citur. „Apbrīnojama bija dejotāju izturība, piedaloties šīs vasaras Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Zinu, tas nebija viegli, bet viņi visu izturēja,” atzinīgi saka D.Putniņa.

Kolektīva dalībnieku vidējais vecums ir 64gadi. Tā moto: "Ņipriem, stipriem un dzīvespriecīgiem pieder pasaule!"

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide