Saņem atestātus par skolas beigšanu

Atestātu par Rankas arodvidusskolas beigšanu 20.jūnijā saņēma 56 audzēkņi. No tiem vairāki nolēmuši turpināt mācības, bet daļa strādās izvēlētajā arodā.

Atestātu par Rankas arodvidusskolas beigšanu 20.jūnijā saņēma 56 audzēkņi. No tiem vairāki nolēmuši turpināt mācības, bet daļa strādās izvēlētajā arodā.
"Šogad vislabāk eksāmenos veicās mežkopju grupas audzēkņiem, kas eksāmenos saņēma septiņu un astoņu ballu novērtējumu," stāsta Rankas arodvidusskolas sekretāre Judīte Daukste.
Izlaidumā sveica 12 jaunos mežkopjus, 22 pārtikas produkcijas ražošanas tehnoloģiju un iekārtu speciālistus un 22 galdniekus.
Jūlijā arodvidusskolas pedagogi dosies atvaļinājumā, bet augustā skolā sāksies kosmētiskais remonts.

Citu datumu laikraksti

 • Annijas bode

  Vai reizēm vienkārši tāpat parunāties. Neskatoties uz garo darba dienu Artūrs prata atrast laiku arī grāmatām.4. Vai reizēm vienkārši tāpat...

 • Pateicas atbalstītājiem un dalībniekiem

  Tirzas pagasta kultūras namā pirmo reizi 31.maijā - laikā, kad zied pienenes un lauksaimnieki uzskata, ka ir sācies lielais piena laiks -, notika...

 • Šī sāpe mūžam nesadzīs...

  5. politiski represēto salidojums notiks 19.jūlijā pulksten 13.00 Ikšķilē, kur atkal satiksies kādreizējie bērni, kurus deportēja no Latvijas 1941....

 • Svētkos ēdīsim, bet nepārēdīsimies!

  Vasaras saulgriežu svinēšana izsenis ir saistījusies ar šiem svētkiem raksturīgu ēdienu un dzērienu baudīšanu. Gribu uzsvērt - baudīšanu.Vasaras...

 • Ja apdegat saulē vai ugunī

  Žurnāla "Mans Īpašums" 6.numurā - dzīvesvietas deklarēšana sākas 1.jūlijā.Žurnāla "Mans Īpašums" 6.numurā - dzīvesvietas deklarēšana sākas 1.jūlijā;...

 • Mūzikas sniegto burvību nevienam neatņemt

  Viņi dzīvo ar mūziku. Tā viņus satuvināja no iepazīšanās Rēzeknes mūzikas vidusskolas 1.kursā. Un tā līdz pat šai dienai ir skanējusi starp...

 • Dzied draudzības koncertā

  Pēc samērā populārā sieviešu ansambļa "Dzīle" ielūguma 15.jūnijā Gulbenes vīru ansambļa "Namejs" dziedošie vīri piedalījās draudzības koncertā...

 • Vasarājiem ir stiebrošanas laiks

  Šis veģetācijas periods līdz šim nav pārsteidzis ar negaidīti uzliesmojošu slimību vai kaitēkļu izplatību galvenajās lauksaimniecības kultūrās.Šis...

 • Jauni nosacījumi - jauns kompromiss

  Lai rastu pareizu un visiem vēlamu problēmas risinājumu, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas nepieciešamas diskusijas, kurās, uzklausot dažādus...