Aicina dzīvokļu īpašniekus pievērst pastiprinātu uzmanību balkonu tehniskajam stāvoklim; ministrija piedāvā 3 tipveida risinājumus

Ņemot vērā, ka daudzām tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām paredzētais vidējais kalpošanas ilgums balkonu un lodžiju plātnēm, lieveņiem un to norobežojošajām konstrukcijām strauji tuvojas beigām, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar pieredzējušiem būvspeciālistiem 2018. gada beigās veica 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu tehniskā stāvokļa izpēti. Minētās sērijas ēkas tika prioritāri izvēlētas izpētei, jo namu pārvaldnieki atzina, ka to balkonu stāvoklis ir viskritiskākais.


Pētījumā tika apsekoti 29 ēku balkoni Rīgas, Jelgavas un Rēzeknes 318. un 316. sērijas daudzdzīvokļu ēkās. Izpētes laikā tika secināts, ka 55% no pārbaudītajiem 316. sērijas ēku balkoniem un 83% no pārbaudītajiem 318. sērijas ēku balkoniem nekavējoši vai tuvāko trīs gadu laikā jāveic remontdarbi bojājumu novēršanai.


Kā īpaši bīstami tika atzīti 1% no pārbaudītajiem 316. sērijas ēku balkoniem un 0,3% no pārbaudītajiem 318. sērijas balkoniem, kuru ekspluatācija ir jāpārtrauc, veicot balkonu demontāžu. Jāņem vērā, ka par bīstamiem atzītie balkoni apdraud ne tikai attiecīgo dzīvokļu iemītniekus, bet arī zemāk esošo balkonu dzīvokļu iemītniekus un garāmgājējus.


Izpētes rezultātā secināts, ka balkonu tehnisko stāvokli, lielākoties, ir ietekmējuši vides apstākļi un nepiemērota ekspluatācija. Balkonu konstrukcijām konstatēti bojājumi, kas raksturīgi neapmierinošam hidroizolācijas tehniskajam stāvoklim un liecina par neapmierinošu lietusūdens novadsistēmas tehnisko stāvokli.


Aicinām dzīvokļu īpašniekus pastiprināti pievērst uzmanību balkonu norobežojošo konstrukciju tehniskajam stāvoklim, īpaši to stiprinājumam pie ēkas konstrukcijām, jo atsevišķos gadījumos tie vairs nav droši.


Lai iedzīvotājiem samazinātu balkonu atjaunošanas izmaksas, Ekonomikas ministrija piedāvā tipveida balkonu pārbūves vai atjaunošanas risinājumus. Ministrijas tīmekļvietnē internetā ir publicēti 3 tipveida risinājumi, kā arī norādītas tipveida risinājumu provizoriskās būvniecības izmaksas.


Vairāk ar 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu tehniskā stāvokļa izvērtējumu var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.


Ekonomikas ministrijas ieskatā nākotnē būtu nepieciešams turpināt izvērtēt Padomju laika sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli, kas tiks darīts atbilstoši pieejamiem resursiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas