Aicina iesūtīt foto ar dabas novērojumiem rudenī

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas kampaņā, iesūtot zinātniekiem rudens dabas norišu attēlus portālā un lietotnē Dabasdati.lv.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas jau iestājies meteoroloģiskais rudens, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zem +15°C. Koku un krūmu lapas lēnām iekrāsojas rudens krāsās, migrējošie putni jau pulcējas baros un dodas uz ziemošanas vietām. Sezonālās norises dabā pēta fenoloģija (zinātne par sezonalitāti dabā un cilvēka dzīvē, un to ietekmējošajiem faktoriem).

Dabas ritmu jeb fenoloģiskie novērojumi arvien biežāk tiek izmantoti klimata pārmaiņu pētījumos, aprakstot paaugstinātās gaisa temperatūras, nokrišņu režīma izmaiņu ietekmi uz augu un dzīvnieku attīstību. Piemēram, Latvijā atsevišķām koku sugām kā parastā apse un kļava lapu krāsošanās iestājas vēlāk nekā 20. gadsimta vidū, savukārt āra bērzam un parastajai liepai – agrāk, kas ir pretstatā citur Eiropā novērotajām tendencēm.

Lai labāk izprastu dabas norises rudenī, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti uzņemt un iesūtīt dabas attēlus portālā un lietotnē Dabasdati.lv. Piemēram, var sūtīt foto, kuros redzama koku krāsošanās, lapu krišanas sākums, gājputnu aizlidošana un citas rudenim raksturīgās norises.

Sabiedrības iesaiste zinātnē (citizen science) ir plaši izplatīta prakse pasaulē, kura, pieaugot iegūto datu apjomam, kļūst arvien populārāka. Fenoloģisko jeb dabas ritmu fiksēšana ir viena no vissenākajām formām, kā sabiedrība iesaistījusies zinātnē.

Detalizēta informācija par reģistrēšanos platformā Dabasdati.lv un novērojumu pievienošanu pieejama https://dabasdati.lv/lv/cat/41/?links=lv/cat/41/

Viens klikšķis un tu esi palīdzējis zinātniekiem!


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas