Amatpersonu goda un cieņas aizstāvība – arodbiedrības rokās 3

Šķiet, daļa sabiedrības vienmēr ir bijusi negatīvi noskaņota pret tiesībsargājošajām iestādēm un to darbiniekiem, un, pieaugot dažādu sociālo tīklu popularitātei, internetā aizvien biežāk atrodami ieraksti, kuros pausti dažādi viedokļi par kādu konkrētu amatpersonu. Ir situācijas, kurās šie ieraksti ir veidoti ar mērķi izplatīt nepatiesu, apmelojošu vai vienkārši aizskarošu informāciju, tādējādi aizskarot amatpersonas godu un cieņu.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai (LIDA) aizvien biežāk nākas konstatēt gadījumus, kad personas izrāda nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgām prasībām un rīkojumiem, izrādot arī pretošanos, tajā skaitā nodarot policijas darbiniekam miesas bojājumus. Tāpat, atriebības vai citu motīvu vadīti, likumpārkāpēji, pret kuriem tiek piemērotas soda sankcijas, publiski izplata policijas darbinieka godu un cieņu aizskarošu informāciju, kas bieži vien ir nepatiesa, sevišķi aizskaroša, lietojot žargonu, necenzētus vārdus, slimību apzīmējumus, norādot uz personas fiziskās un garīgās veselības apšaubīšanu, apsmejot personas ārējo izskatu, piedēvējot elementāru prasmju trūkumu, kas tiesiskā valstī nav akceptējams.

LIDA norāda uz likuma “Par policiju” 22.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka policijas darbinieks ir valsts varas pārstāvis, un likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš izvirzījis vai devis, pildot dienesta pienākumus, visām personām ir obligāti jāizpilda. Nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgajām prasībām ir sodāma. Policijas darbinieks atrodas valsts aizsardzībā, viņa godu un cieņu aizsargā valsts. Policijas darbinieka goda aizskaršana, pretošanās viņam, viņa dzīvības un veselības apdraudējums, kā arī rīcība, kura traucē pildīt dienesta pienākumus, ir sodāma Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Arodbiedrību likumam un LIDA statūtiem arodbiedrība ir tiesīga pārstāvēt savus biedrus tiesas procesos, līdz ar to LIDA ir izveidojusies pieredze un tiesu prakse saistībā ar šāda rakstura jautājumu risināšanu. Arodbiedrība regulāri sniedz policijas darbiniekiem tiesisko aizsardzību, palīdz sagatavot pieteikumu tiesai par mantiskā, personiskā, morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kā arī pārstāv policijas darbiniekus (LIDA biedrus) tiesā.


Pievieno komentāru

Komentāri 3

!!!

Gods un cieņa ir jānopelna! Nevis iedomāties, ka valsts kopā ar formu ir izsniegusi viņiem godu un visi viņus cienīs.

pirms 5 mēnešiem, 2021.01.27 17:28

vispār

Vispār ir jāciena ikvienas profesijas pārstāvis, arī sētnieks un asenizators. Cita lieta, ka ir atsevišķi indivīdi jebkurā profesijā, kas grauj profesijas prestižu. Bet tas jau ir tas cilvēciskais faktors un nav attiecināms uz profesiju kā tādu. Ikviena profesija ir godājama, jo tāpēc jau tā pastāv, ka mums, sabiedrībai, tā ir nepieciešama. Un noteikti labo policistu ir vairāk nekā slikto!

pirms 5 mēnešiem, 2021.01.27 17:50

?

Kurā pilsētā var apskatīt tos labos policistus?

pirms 5 mēnešiem, 2021.01.27 20:09

Latvijas ziņas