Atkritumu dedzināšana negatīvi ietekmē cilvēku veselību, apkārtējo vidi un ir administratīvi sodāma rīcība 6

Arvien biežāk šajā pavasarī Valsts vides dienests konstatē pārkāpumus, kad tiek dedzināti gan mājsaimniecībā radītie, gan ražošanas atkritumi. VVD atgādina – atkritumu dedzināšana negatīvi ietekmē cilvēku veselību, apkārtējo vidi un ir administratīvi sodāma rīcība!

Atkritumu sastāvā ir dažādas bīstamas vielas, piemēram, dzīvsudrabs, svins, arsēns, pesticīdi, skābes, naftas izcelsmes produkti u.c. Mājsaimniecības atkritumus dedzinot apkures krāsnī vai ugunskurā, pilnībā nenotiek kaitīgo vielu sadegšana, bet kaitīgie izmeši nonāk gaisā, kur vispirms rada risku ieelpot indīgus dūmus, bet pēc tam kaitīgie savienojumi nokļūst uz augsnes un ūdenī.

Sadegot plastmasai un dažādiem citiem naftas izstrādājumiem (t.sk. eļļai, riepām), gaisā tiek emitēts liels daudzums CO2, cieto daļiņu, sēra un slāpekļa oksīdu, dažādu toksīnu, tai skaitā kancerogēnu vielu. Šis process veicina gaisa piesārņojumu, kas var izraisīt plaušu vēzi, astmu un citas slimības. Sēra un slāpekļa oksīdi atmosfērā veido skābes, kas sasniedz zemes virsmu kā skābie nokrišņi. Savukārt CO2 veicina klimata pārmaiņas. Īpaši bīstami ir augsnē nonākušie smagie metāli, dažādi noturīgie organiskie savienojumi, kancerogēnie dioksīni un furāni. Tie ir ļoti toksiski un uzkrājas dzīvajos organismos, izsaucot virkni nelabvēlīgu efektu, piemēram, cilvēku un dzīvnieku saslimšanu, kā arī var bojāt nervu sistēmu un imūnsistēmu. Šie stabilie savienojumi vidē var saglabāties vairākus gadus, pat gadu desmitus pirms tie noārdās.

VVD atgādina – jebkuri atkritumi (gan mājsaimniecības, gan ražošanas, jo īpaši bīstamie atkritumi u.c.) ir jānodod apsaimniekošanai komersantam, kuram ir nepieciešamā vides atļauja!

Šogad aprīlī konstatēti vairāki atkritumu dedzināšanas gadījumi. Tā, piemēram, aprīlī VVD vides inspektori pārbaudes laikā konstatēja atkritumu dedzināšanu SIA "DAILE AGRO" teritorijā, Nākotnē, Jelgavas novadā. Šeit teritorijā bija ierīkota ugunskura vieta, kur pārbaudes brīdī tika dedzināta 200 litru tilpuma metāla muca un citi metāli, kā arī ugunskura vietā tika novērota tumša, biezas konsistences viela, vizuāli līdzīga naftas produktiem. Pārbaudes laikā atbildīgā persona pārtrauca dedzināšanu un nodzēsa ugunskuru.

Dažāda veida atkritumu dedzināšana – plastmasas caurules, kannas, koksnes atlikumi, krāsas bundžas un baloniņi, kas pārbaudes laikā uzsprāga – konstatēta arī pārbaudē teritorijā “Ragāres”, Jaunbērzes pagastā. Objektā pārstāvis skaidroja, ka nodarbojas ar teritorijas sakopšanu, bet neatzina, ka viņš būtu dedzinājis atkritumus, apgalvojot, ka atkritumi bija sakrauti, lai nodotu, un kāds ir aizdedzinājis. Pārbaudes laikā ugunskurs uzreiz tika noslāpēts ar smiltīm.

Abos gadījumos ierosināti administratīvā pārkāpuma procesi par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu. Par šādu pārkāpumu var tikt piemērots naudas sods – fiziskai personai no 70 līdz 1000 eiro, juridiskai personai - no 250 līdz 2800 eiro.

Pievieno komentāru

Komentāri 6

!!! !!!

Sabiedrības labā beidzot ir jāpieņem lēmums, kas aizliedz pilsētas teritorijā kurt ugunskurus, lai ko tur dedzinātu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka katram kūrējam klāt izstāvēt nevar, lai izkontrolētu, ko viņš tur dedzina. Un kaitējums veselībai no apdūmojuma primāri pats par sevi, bez komentāriem!

pirms mēneša, 2021.05.02 11:25

!!!

Uztraucas jau tikai nabagi, kuriem nav kur dedzināt ugunskurus!

pirms mēneša, 2021.05.02 12:17

Gulbeniete

Kāds te sakars nabagiem.Dedzina tiešām daudz.Reizēm nevar uz ielas iziet.Smird visa pilsēta,kad sāk savus sū dedzināt.Noteikti aizliedzama un sodāma tāda rīcība.

pirms mēneša, 2021.05.02 19:43

Visur

Ne tikai nevar iziet no mājas, jo regulāri visās malās kūp plastmasas dūmi, gan no dzīvojamo māju skursteņiem, gan pagalmu ugunskuriem, bet arī atvērt logu. Šī dūmu smaka ir neizturama. Vai tiešām nav iespējas ko darīt, lai šo visatļautību pārtrauktu?

pirms mēneša, 2021.05.03 09:40

?

Tu muļķis? Neviens normāls cilvēks krāsnī nemet plastmasu.

pirms mēneša, 2021.05.05 12:37

Latvijas ziņas