Atzīmējot trīsdesmitgadi, UNESCO nedēļā Latvijā aicina veidot pasauli par mierpilnu vietu ikvienam

No 11. līdz 15. oktobrim Latvijā notiks ikgadējā UNESCO nedēļa, aicinot līdzdarboties pasaules kā mierpilnas vietas veidošanā. Atzīmējot Latvijas trīsdesmitgadi UNESCO, svētku reizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija par vērtīgāko dāvanu uzskatīs ikviena paveikto darbu labākai nākotnes pasaulei, kas paveikts, iedvesmojoties no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Par to informē UNESCO LNK komunikācijas konsultante Kitija Balcare.

“Latvijai kopš tās pievienošanās UNESCO ir izdevies pierādīt, ka mums ir drosme, talants un spēja savu valsti apliecināt gan vārdos, gan darbos. Latvijai ir vajadzīgs UNESCO, lai labāk apzinātos savu spēku un varēšanu, saskatītu vērtības tuvumā un tālumā un mācētu tās izcelt, padarot par iedvesmas avotu gan personīgajai izaugsmei, gan vides pilnveidei. Ir vērts apzināties, ka katra kustība ieiet kopdarbā,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Lai rosinātu ideju rašanos, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir sagatavojusi tematisku videostāstu, kas ir veltīts ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem: https://www.youtube.com/watch?v=hEFTBAA7iL4. Papildus iedvesmu darbiem var smelties arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem veltītā metodiskā materiālā: https://unesco.lv/files/Laiks_IAM_MetodiskaisMaterials_WEB1-compressed_4b5cc3e6.pdf.

Paveiktā darba aprakstu, foto vai video materiālus UNESCO Latvijas Nacionālā komisija gaidīs uz e-pastu office@unesco.lv vai daloties iedvesmā rīcībai ar citiem sociālos tīklos ar tēmturi #UNESCOLNK30.

Jubilejas gadā pārmaiņas piedzīvo arī līdzšinējā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas internetvietne www.unesco.lv, kas 14.oktobrī, dienā, kad Latvija kļuva par UNESCO dalībvalsti, iegūs jaunu, lietotājam draudzīgāku veidolu. Savukārt 21. un 22. oktobrī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu konference “Vērtību griežos: ētiskie izaicinājumi virtuālajā un reālajā pasaulē”, kas būs vērojama tiešsaistē ikvienam interesentam.

Šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.

UNESCO nedēļa Latvijā ik gadu norisinās kopš 2011.gada. Tā ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 193 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas