CSP sāk publicēt iknedēļas datus par mirušo skaitu Latvijā

Strauji pieaugot mirušo skaitam Latvijā, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sāk publicēt iknedēļas datus par mirušo skaitu. Dati publicēti pēc dzimuma, vecuma grupas dalījumā pa pieciem gadiem un reģiona. Par to informē CSP Komunikācijas daļa.

Datus par mirušo skaitu nedēļā publicēs oficiālās statistikas portālā katru trešdienu pl. 13.00.

2016.–2019. gadā lielākais mirušo skaits vidēji nedēļā tika novērots gada pirmajā pusē. 2020. gadā šī tendence neatkārtojās, bet mirušo skaits Covid-19 ietekmē strauji pieauga gada pēdējos divos mēnešos. Mirstības pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, turpinās 2021. gadā. Gada pirmajā nedēļā reģistrēti 836, otrajā nedēļā – 815 mirušie.


20210204-1621-mirusie.jpg

Dati par mirušo skaitu var tikt precizēti. CSP datus publicē 17. dienā pēc pārskata nedēļas beigām. Par miršanas faktu jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. 

Mirušo statistika pa nedēļām pēc faktiskā miršanas datuma publicēta kopš 2000. gada. Dati par 2020. gadu tiks koriģēti šā gada maijā, mirušo skaitā iekļaujot ārvalstīs mirušos Latvijas valsts piederīgos.

Mirstības tendenču salīdzināšanai ar citām Eiropas valstīm pieejama ES statistikas biroja Eurostat datubāze.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas