Eiropas Parlaments Dombrovski uzklausīs 2. oktobrī

EP Priekšsēdētāju konference (priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji) otrdien apstiprināja uzklausīšanu grafiku jaunajiem ES komisāru amatu kandidātiem Valdim Dombrovskim un Mareidai Makginesai.

Plānots, ka 2. oktobrī Parlamenta komitejas uzklausīs gan M. Makginesu, kura kandidē uz finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu portfeli, gan arī Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku V. Dombrovski, kurš kandidē uz tirdzniecības portfeli.

V. Dombrovski uzklausīs Starptautiskās tirdzniecības komitejā no 13.00 līdz 16.00 pēc Briseles laika. Tā kā viņš jau ir komisāru kolēģijas loceklis, viņam tiks uzdoti vienīgi jautājumi par plānoto jauno portfeli. Šajā uzklausīšanā piedalīsies arī Ārlietu, Ekonomikas, Attīstības un Budžeta komiteju deputāti, kam būs ļauts uzdot pa vienam jautājumam no komitejas.

M. Makginesu uzklausīs Ekonomikas un monetāro lietu komiteja no plkst. 9.00-12.00 pēc Briseles laika, EP deputātiem izvērtējot, vai viņa ir piemērota kļūt pat komisāru kolēģijas locekli un veikt attiecīgās jomas pienākumus.

Pirms uzklausīšanām EP Juridiskā komiteja izskatīs Makginesas un Dombrovska iesniegtās finansiālo interešu un saistību deklarācijas, lai pārliecinātos, ka viņu turpmāko pienākumu jomu neskar interešu konflikts.

Abiem būs arī rakstiski jāatbild uz atbilstošā “portfeļa” komiteju iepriekš iesūtītajiem jautājumiem.

- 5. oktobrī EP komiteju priekšsēdētāju konference novērtēs abu uzklausīšanu rezultātus un nosūtīs savus secinājumus Priekšsēdētāju konferencei;

- 6. oktobrī Priekšsēdētāju konference veiks galīgo novērtējumu un pieņems vai nu lēmumu noslēgt uzklausīšanu, vai arī pieprasīs veikt papilddarbības;

- 7. oktobra EP plenārsesijā deputāti balsos par jauno komisāru apstiprināšanu amatā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas