Eiropas Parlaments pasludina ārkārtas stāvokli klimata jomā

Nākamajā ANO klimata konferencē Eiropas Savienībai ir jāapņemas siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2050. gadam samazināt līdz nullei, saka EP.Gatavojoties COP25 ANO klimata pārmaiņu konferencei, kas notiks Madridē no 2. līdz 13. decembrim, EP deputāti ceturtdien pieņēma rezolūciju, kurā pasludina ārkārtas situāciju vides un klimata jomā - kā Eiropā, tā citur pasaulē. Viņi arī vēlas, lai Komisija nodrošinātu, ka visi tiesību aktu un budžeta priekšlikumi ir pilnībā saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C.

Atsevišķā rezolūcijā EP deputāti aicina Eiropas Savienību gaidāmajā ANO klimata konferencē iesniegt stratēģiju, lai pēc iespējas ātrāk, bet, vēlākais, līdz 2050. gadam, nodrošinātu oglekļa neitralitāti. Viņi arī aicina Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu Eiropas “Zaļajā darījumā” iekļaut mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55%.

Straujāk jāmazina emisijas aviācijā un kuģniecībā

EP deputāti norāda, ka pašreizējās darbības aviācijas un kuģniecības nozarē nespēj nodrošināt vajadzīgo emisiju samazinājumu, tāpēc visām dalībvalstīm savos nacionāli noteiktā devuma (NND) plānos jāiekļauj arī starptautiskās kuģniecības un aviācijas radītās emisijas. Savukārt Komisiju viņi mudina iekļaut jūrniecības nozari ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

Vairāk finansējuma cīņai ar klimata pārmaiņām

ES valstīm vajadzētu vismaz divkāršot savas iemaksas starptautiskajā Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā, norāda Parlaments.

EP piekodina nodrošināt, lai ES budžets pilnībā atbilstu ES starptautiskajām saistībām. Viņi pauž bažas, ka attīstīto valstu pašreizējie solījumi joprojām ievērojami atpaliek no to kolektīvā mērķa ik gadu ieguldīt klimata pārmaiņu apkarošanā 100 miljardus USD.

Visbeidzot, viņi steidzami aicina visas ES valstis līdz 2020. gadam izbeigt visas tiešās un netiešās subsīdijas fosilajam kurināmajam.

Citāts

“Eiropas Parlaments tikko pieņēma vērienīgu nostāju, gatavojoties klimata konferencei Madridē. Ņemot vērā ārkārtas stāvokli klimata un vides jomā, ir būtiski līdz 2030. gadam samazināt mūsu siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55%. Mēs šodien esam arī nepārprotami un savlaicīgi nodevuši savu vēstījumu Komisijai, pāris nedēļas, pirms tā nāks klajā ar paziņojumu par Eiropas Zaļo darījumu”, norādīja EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas prieksšēdētājs Paskāls Kanfans (RE, FR).

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas