Iedzīvotāju visaugstāk novērtētās valsts iestādes ir VSAA, VID un PMLP

Pēc iedzīvotāju domām, valsts iestādes, kuras vislabāk apkalpo klientus, ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), secināts pētījumu kompānijas "SKDS" un Valsts kancelejas veiktajā valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumā.

No iestādēm, kas vislabāk sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, visbiežāk minēta VSAA - to novērtējuši 10% respondentu. Šai iestādei ar 8% seko VID, ar 5% PMLP, ar 4% - Valsts policija, bet Nodarbinātības valsts aģentūras darbu atzinīgi novērtējuši 4% aptaujāto.

Vērtējot valsts pārvaldes attīstību, 42% iedzīvotāju apstiprinoši atbildēja uz apgalvojumu, ka "valsts pārvalde pēdējo trīs gadu laikā ir vienkāršojusi pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas procedūru iedzīvotājiem", savukārt gandrīz tikpat liela daļa jeb 41% respondentu piekrituši apgalvojumam, ka "pēdējo trīs gadu laikā valsts pārvaldes iestādes vairāk sākušas sadarboties savā starpā, mazāk prasot cilvēkiem tādus datus, kas jau ir citu valsts iestāžu rīcībā".

Analizējot to, kādā veidā iedzīvotāji vēršas valsts pārvaldes iestādēs, aptaujā secināts, ka pēdējā gada laikā nedaudz samazinājies klātienes apmeklējums - šobrīd tā atzinuši 68% aptaujātie, bet pērn - 69%, turpretī par vienu procentpunktu palielinājusies e-pakalpojumu izmantošana, no 14% pērn līdz 15% šogad.

Retāk ar valsts pārvaldes iestādēm notiek saziņa ar e-pasta palīdzība - 8%, vai tālruni - 7%, bet vismazāk - pa pastu - 2% un iestādes mājaslapā vai sociālo tīklu kontos - 1%. Biežāk uz e-pakalpojumu izmantošanu un saziņu e-pastā norādījuši VID klienti.

Atbildot uz jautājumu, vai saņemtie pakalpojumi atbilst labas pārvaldības kritērijiem, 82% respondentu apstiprinājuši, ka pēdējās saskarsmes laikā iestādes darbinieki bijuši zinoši un profesionāli. Tikpat daudz respondentu atbildējuši, ka iestādes darbinieki ir laipni. Starp biežāk minētajiem atbilžu variantiem vienlīdz bieži minēts arī, ka darbinieki bijuši atbildīgi par savu darbu, padarīto un ka ar klientu sazinājušies saprotamā, vienkāršā valodā - to atzinuši 76% aptaujāto.

Valsts kanceleja piekto gadu pēc kārtas veic valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumu, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret valsts pārvaldi kopumā, iegūtu detalizētāku informāciju par iedzīvotāju saskarsmi ar valsts iestādēm, kā arī uzzinātu, kuru iestāžu darbu iedzīvotāji vērtē visatzinīgāk.

Pētījums tiek veikts sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru "SKDS".

2019.gadā iedzīvotāju aptauja norisinājās no 6. līdz 18.septembrim, tās laikā visā Latvijas teritorijā aptaujājot 1015 respondentus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas