Ieteicams pārdomāt, vai Jāņos vajadzīgas bērzu meijas

Vasarsvētkos un arī Jāņos dažviet telpas rotā ar meijām. Ikviens Latvijas iedzīvotājs arī šogad kā katru gadu bez maksas valsts apsaimniekotajos mežos var nocirst ne vairāk kā piecus bērzus, turklāt jāievēro vairāki noteikumi.

Bērzi aug apmēram 40 gadu, intensīvi ražojot skābekli un piesaistot ogļskābo gāzi jeb CO2. Ikviens Latvijas iedzīvotājs katru gadu valsts mežos drīkst iegūt arī koku zarus slotām un pirtsslotām, slotām, augu piesegšanai ziemā, kā arī svētku sajūtai, taču jāatceras, ka jebkādu koku zarus bez maksas drīkst iegūt viena kubikmetra apmērā cirsmās pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas no ciršanas atliekām; no augošiem kokiem, kas garāki par trim metriem; no koka zemākajiem zariem, neskarot augšējos zarus. Jāatceras, ka aizliegts bojāt koka stumbru un galotni.

Bērzus drīkst cirst meža ceļu, grāvju malās, uz stigām, zem elektrolīnijām un pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem. Jāatceras, ka bērzs jānocērt līdz ar zemi. “Latvijas valsts meži” uzsver, ka aizliegts cirst bērzus, kas garāki par trim metriem, un jaunaudzēs, izņemot priežu jaunaudzes, kurās drīkst cirst bērzus, kas nomāc jaunaudzē augošās priedes. Aizliegts cirst bērzus, kuru celma diametrs 10 centimetru augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 centimetrus.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas