Ikviens aicināts sniegt priekšlikumus, kā uzlabot atklātību pašvaldībās un valsts institūcijās24.maijā ir atklāta informācijas platforma “Atvērtā Latvija”. Platforma darbojas ar mērķi padarīt valsti un pašvaldības sabiedrībai pieejamākas.

Šajā platformā, ko izveidojusi sabiedrības līdzdalības organizācija “ManaBalss” sadarbībā ar Valsts kanceleju, ikviens iedzīvotājs ir aicināts iesniegt idejas un priekšlikumus pasākumiem, kuru rezultātā uzlabosies atklātība, atbildība un sabiedrības līdzdalība publiskajā sektorā un lēmumu pieņemšanas procesos. Platformas uzdevumi ir apkopot iedzīvotāju idejas, veicināt iedzīvotāju un nevalstiskā sektora iesaisti pasākumu izstrādes darba grupās.

Organizācija “Mana balss” informē, ka “Atvērtā Latvija” ir koprades platforma Latvijas piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.-2025.gadam izstrādei. Platformas būtība ir valsts un pašvaldību institūcijas risinājumu izstrādē jau agrīnā stadijā noskaidrot iedzīvotāju viedokli un vajadzības, kā arī veicināt sabiedrības iespēju līdzdarboties un iesaistīties pasākumu izstrādes procesā. Latvijas iedzīvotāju idejas un priekšlikumi par pārvaldības un politisko lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tiks apkopoti, pamatojoties uz tiem, veiktas praktiskas pārmaiņas un uzlabojumi valsts un pašvaldību darbā. Kampaņa ilgs līdz 29.jūnijam, kad noslēgsies ideju apkopošana.

Atvērtā pārvaldība ir tāda pārvaldības kultūra valsts institūciju darbā, kas ir balstīta uz atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības vērtībām un digitālās vides iespēju un inovāciju izmantošanu. Atvērta valsts ir tās mērķis, kas nozīmē visu valsts varas atzaru un dažādu pārvaldības līmeņu mijiedarbību un sadarbību, atbalstot atklātību, atbildību un lielāku sabiedrības iesaisti demokrātiskuma un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā.

Latvija pievērsās atvērtās pārvaldības jomai 2011. gadā kopā ar citām pasaules valstīm, iesaistoties starptautiskā iniciatīvā “Atvērtās pārvaldības partnerība”. Šobrīd Latvija ir viena no 79 šīs iniciatīvas dalībvalstīm. Līdztekus valstīm iniciatīvā piedalās arī vairāku valstu pašvaldības, kā arī tūkstošiem nevalstisko organizāciju.

Atvērtās pārvaldības partnerības ietvaros valsts institūcijas sadarbībā ar sabiedrību regulāri izstrādā un ievieš nacionālos rīcības plānus atvērtības – atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības – veicināšanai. Latvijā jau izstrādāti un ieviesti četri nacionālie rīcības plāni, un ar platformas “Atvērtā Latvija” palīdzību izstrādās jau piekto nacionālo rīcības plānu.

Mājaslapas adrese: https://atvertalatvija.manabalss.lv

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas