Ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā 1

Labklājības ministrija atkārtoti informē, ka ir iespējams saņemt pabalstu krīzes situācijā – operatīvi sniegtu pašvaldības materiālo atbalstu ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai. Par to informē Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

Atbalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos. Līdz 2021. gada 30. jūnijam pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes situācijā mājsaimniecībai vai atsevišķam cilvēkam mājsaimniecībā, kuram ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. To izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstiem krīzes situācijā, valsts nodrošina mērķdotāciju šo izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no iedzīvotājam izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 75 eiro mēnesī vienam iedzīvotājam.

Savukārt, ja mājsaimniecība, tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības uz minēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam. Valsts to pašvaldībai kompensē 100 procentu apmērā.

Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu mājsaimniecībā, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Inna

Tagad dīkstāves pabalsts ir 500.eiro,kāpēc zaudējot darbu covid ierobežojumu dēļ NVA babalsts kā bezdarbniekam ir niecīgs.

pirms 3 mēnešiem, 2021.03.17 17:05

Latvijas ziņas