Izdod unikālās enciklopēdijas “Muižas Latvijā” 2. sējumu

Enciklopēdijas autors, fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis, turpinot darbu pie enciklopēdijas “Muižas Latvijā”, izdevis 2. sējumu (I-K), kura atvēršanas svētki norisināsies 13. decembrī, pulksten 14:30, “Rīgas Doma” baznīcā. Enciklopēdijas izdevēji SIA ”DUE” atklāj, ka 2. sējums ir tapis, pateicoties pārsteidzoši lielajai sabiedrības interesei uzzināt daudz jauna un līdz šim nezināma par muižu arhitektūru, mākslu un vēstures liecībām.

Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis 40 gadu garumā veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Apjomīgais materiāls joprojām tiek apkopots unikālā enciklopēdiju sērijā “Muižas Latvijā”, kuras 1.sējums (A-H) tika izdots 2018.gadā. Šogad ar neatlaidīgu un entuziastisku komandas darbu ir izdots enciklopēdijas 2.sējums, kurā ir ietverti pārskati par muižām no I-K alfabēta burtiem.

V. Mašnovskis: “Gadu pēc pirmā “Muižas Latvijā” sējuma izdošanas un, tuvojoties otrā sējuma atvēršanai, varu teikt, ka šis kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes ceļojums ir liels, rūpīgs un kvalitatīvs komandas darbs. Tā nozīmi Latvijas kultūras telpā mēs šobrīd varam tikai nojaust, apzinoties, ka lielāko vērtējumu atstājam nākamajām paaudzēm. Mūsu mērķis, veicot tūkstošiem kilometru pa Latvijas ceļiem, bija pētīt meklēto un visbiežāk drupās atrasto, turpināt sākto pārskatāmo grāmatas shēmu un gatavot nākamos sējumus.”

Kā norāda grāmatas autors, 2.sējums ir īpašs ne vien ar apkopoto, unikālo informāciju, bet arī iekļauj vēl neredzētas fotogrāfijas, kuras uzņemtas ar dronu jeb bezpilota lidaparātu: “Šis risinājums deva jaunu, neredzētu telpisku skatījumu uz objektu un tā ietverošo apkārtējo vidi, tāpat palielinājām arī ilustrāciju daudzumu,” norāda V. Mašnovskis.

Savukārt, Guntis Gailītis, Rīgas Pieminekļu aģentūras direktors un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs uzsver, ka pārmaiņu laiki, kari, revolūcijas, politiskās cīņas vienmēr ir daudz nodarījušas pāri kultūras vērtībām, pat neglābjami tās iznīcinājušas. “Šodien ir iespēja atkal celt goda vietā šīs vērtības, lai Latvijas unikālais kultūras mantojums – muižas – kļūtu par nozīmīgu faktoru mūsu cilvēku dzīves standarta veidošanā. Svarīga ir pieredze, prasmes un zināšanas, jo tieši pēdējos gados kļuvusi aktuāla kultūras mantojuma nozīme, tās vieta cilvēka ikdienas dzīvē, šī mantojuma aizsardzība, saglabāšana, novērtēšana, izmantošana. To atbalsta un virza arī vairāki jaunākie starptautiskie likumdošanas akti un normatīvi.”

Juris Dambis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs: “Kultūra ir vienīgais Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšanas iemesls ilgtermiņā. Kultūras mantojums ir visu laikmetu radošuma izpausmes nozīmīgāko liecību koncentrēts kopums. Rūpes par kultūras mantojumu ir efektīvākais ilgtermiņa ieguldījums cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā un tā apzināšana, izpēte un dokumentēšana ir kultūras mantojuma saglabāšanas darba pamats.”

Izdevēja Inta Bērente-Strenga atklāj, ka, pateicoties projektam “Muižas Latvijā”, sabiedrība uzzinās kopējo muižu skaitu Latvijā, to vēsturi, kā arī iegūs informāciju par bojā gājušajām celtnēm un citām kultūras mantojuma vērtībām. “Daudzas kungu mājas un saimniecības ēkas īpašnieki pametuši pirms daudziem gadiem, un tās, izlaupītas un izdemolētas, iet bojā. Daudzi īpašumi tiek restaurēti, atjaunoti. Lai izdevumā minētās muižas būtu vieglāk atrodamas, esam publicējuši arī karti ar minēto muižu izvietojumu.”

Enciklopēdijas 2. sējuma (I–K) svinīgajā atklāšanā piedalīsies enciklopēdijas autors Vitolds Mašnovskis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, Latvijas Piļu un muižu asociācijas valdes loceklis un Tāšu muižas atjaunotājs Juris Zviedrāns, Latvijas Zinātņu Akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, izdevēja Inta Bērente-Strenga, Rīgas Doma atjaunošanas vadītājs Ronalds Lūsis, savukārt svētku muzikālo noskaņu uzburs soliste Ilze Grēvele – Skaraine un ērģelnieks un Rīgas Doma mūzikas direktors Aigars Reinis.


Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” 2. sējuma (I-K) svinīgā atklāšana notiks šī gada 13. decembrī, pulksten 14:30, “Rīgas Domā”, Herdera laukumā 6, Rīgā, kur to būs iespējams arī iegādāties. Ieeja pasākumā ir bez maksas.


Projekts realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un SIA “DUE” atbalstu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas