Jau tuvākajos gados valsts iestādes elektrību varētu iepirkt centralizēti

Finanšu ministrija (FM) rosina uzticēt Valsts nekustamajiem īpašumiem (VNĪ) jau nākamgad rīkot centralizētu elektroenerģijas iepirkumu valsts iestādēm.

FM izstrādājusi informatīvo ziņojumu, kurā teikts, ka patlaban katra valsts pārvaldes iestāde un valsts kapitālsabiedrība, kurai elektroenerģiju nenodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs, pati nodrošina elektroenerģijas iepirkuma procedūru veikšanu. Tādējādi iestādes veido iepirkumu komisijas, izstrādā iepirkuma procedūras dokumentāciju un nodrošina iepirkuma procedūras organizēšanu, līguma slēgšanu un administrēšanu. 

Tomēr FM norādīja, ka iepirkuma procedūras īstenošana ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process, turklāt ne visām valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām ir atbilstošas kvalifikācijas speciālisti kvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas izstrādei, tostarp atbilstošākā elektroenerģijas pirkšanas veida izvēlei.

Attiecīgi, ministrijas ieskatā, būtu īstenojams centralizēts elektroenerģijas iepirkums, ko varētu uzticēt VNĪ. Ministrija uzskata, ka VNĪ ir viens no lielākajiem valsts nekustamo īpašumu pārvaldītājiem ar pieredze veiksmīgu elektroenerģijas iepirkumu īstenošanā,

FM uzskata, ka ar centralizētu iepirkumu tiktu mazināts administratīvais slogs un izmaksas, jo tām nebūtu jāveido iepirkuma komisijas, jāizstrādā iepirkuma dokumentācija un jāorganizē iepirkums. Tāpat centralizēti varētu iegūt vislētāko piedāvājumu, ņemot vērā pakalpojumu sniedzēju ieinteresētību iegūt maksimāli lielāku pasūtījumu un attiecīgi pakalpojumu sniedzēju savstarpējo konkurenci. Tāpat tādējādi tiktu mazināti riski saistībā ar nekvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas izstrādi un normatīvo aktu pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā.

Ministrija rosina jau 2020.gadā izsludināt centralizētu elektrības iepirkumu, lai valsts iestādes elektrību saņemtu no 2021.gada 1.janvāra. Plānots, ka līgums par elektrības piegādi tiks slēgts uz diviem gadiem.

Līdz ar to, valsts pārvaldes iestādēm, kuras patlaban organizē elektroenerģijas iepirkumus, ir jāņem vērā, ka jauni līgumi ir slēdzami uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim. Ja līgumi jau patlaban noslēgti uz garāku termiņu, valsts pārvaldes iestāde saņems elektroenerģijas pakalpojumu centralizētā iepirkuma ietvaros pēc noslēgtā līguma termiņa beigām.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas