Nepatiesa informācija par 9 milj. eiro atgūšanu no zāļu ražotājiem 1

Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš uzmanību, ka plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi nepatiesa informācija par NVD nespēju atgūt finanšu līdzekļus 9 milj. eiro apmērā no zāļu ražotājiem atbilstoši NVD un zāļu ražotāju noslēgtajam līgumam par ražotāja finansiālo līdzdalību kompensējamo medikamentu apmaksā*.

NVD skaidro, ka rēķinu apmaksa no zāļu ražotāju puses netiek kavēta. Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu NVD izraksta rēķinu reizi ceturksnī, ņemot vērā aptiekās faktiski izsniegto zāļu apjomu. Gandrīz puse no zāļu ražotājiem nosūtītajiem rēķiniem jau ir apmaksāta, turklāt pirms noteiktā rēķina apmaksas termiņa.

Vienlaikus jāatzīmē, ka šo līdzekļu atgūšanas laiks neietekmē pacientu ārstēšanu, t.i. valsts kompensējamo zāļu budžetā tādējādi netiek radīti papildu finanšu līdzekļi, kurus varētu novirzīt, piemēram, lielāka pacientu skaita ārstēšanai vai citu slimību diagnožu pacientu ārstēšanai.


Līgums ar zāļu ražotājiem par finansiālo līdzdalību valsts kompensējamo zāļu nodrošināšanā iedzīvotājiem tiek noslēgts, ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad nepieciešams nodrošināt inovatīvus medikamentus, kuru izmaksas ir ļoti augstas – viena pacienta ārstēšanas izmaksas gadā var sasniegt vairākus desmitus tūkstošus eiro. Šīs sadarbības ietvaros NVD veic aptiekām apmaksu par noteiktu kompensējamo zāļu nodrošināšanu pacientiem, savukārt rēķinu pēc tam nosūta zāļu ražotājiem, kuri sedz savu izdevumu daļu.

Šī gada sešos mēnešos zāļu ražotājiem piestādīto rēķinu apjoms ir 9 milj. eiro, kas ir gandrīz tikpat, cik zāļu ražotāju finansiālās līdzdalības ietvaros segtie medikamentu iegādes izdevumi 2017. gada laikā.

Kopumā valsts kompensējamo zāļu nodrošināšanai 2018. gadā ir plānoti vairāk nekā 170 milj. eiro. Pagājušajā gadā to nodrošināšanai tika izlietoti 154 milj. eiro, kas ļāva saņemt valsts kompensējamās zāles vairāk nekā 700 tūkst. pacientu. Vienlaikus ik gadu par 3 % palielinās pacientu skaits, kuriem ir nepieciešams saņemt valsts kompensējamos medikamentus.

* Finansiālās līdzdalības līguma noslēgšanu paredz Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Latvijas ziņas