No 2021.gada pašvaldību saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstus varēs publicēt vienuviet “Latvijas Vēstnesī”

Lai veicinātu informācijas pieejamību un pašvaldību atvērtību, no 2021. gada 1. janvāra vietvaru saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstus var bez maksas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. No 2022. gada tīmekļa vietnē vestnesis.lv tiks izsludināti visu pašvaldību saistošie noteikumi, tādējādi sistematizējot un atvieglojot dokumentu meklēšanu iedzīvotājiem.

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā “Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā” un visiem informācijas iesniedzējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un iedzīvotājiem nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Tādējādi izdevumā bez maksas varēs publicēt arī pašvaldību saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus, ko līdz šim vairums publicēja pašvaldību izdevumos un to pieejamību nodrošināja tīmekļu vietnēs. Ievērojot minēto, novadu domēm saskaņā ar likumu* 2021. gadā vēl saglabājas tiesības izvēlēties saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta oficiālās publicēšanas vietu – oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Republikas pilsētu, kā arī atsevišķu novadu pašvaldības jau šobrīd saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus publicē “Latvijas Vēstnesī”. Savukārt no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus (tajā skaitā pašvaldības nolikumus, budžetu un tā grozījumus, ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos saistošos noteikumus) pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā likumi.lv, tādējādi sekmējot informācijas digitalizāciju.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina novada domes, ņemot vērā 2022. gadā plānotās izmaiņas, jau nākamajā gadā kā savu saistošo noteikumu oficiālo publicēšanas vietu noteikt oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”. Lai mainītu saistošo noteikumu oficiālās publicēšanas vietu, tām ir jāpieņem saistošos noteikumi. Ministrija aicina ņemt vērā, ka novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu var mainīt ne biežāk kā reizi gadā.

Ja novada pašvaldība plāno noteikt oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” par pašvaldības saistošo noteikumu oficiālās publicēšanas vietu, vietvarai savlaicīgi jāsazinās ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, kā arī jāinformē pašvaldības iedzīvotāji par plānotajām izmaiņām saistošo noteikumu pieejamībā.


*Likums “Par pašvaldībām” 45. panta piektā daļa


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas