No 2021.gada Rīgā ieviesīs tūrisma nodevu

Rīgas dome trešdien atbalstīja tūrisma nodevas ieviešanu galvaspilsētā no 2021.gada janvāra.

Visām tūristu mītnēm par viesu izmitināšanu būs jāmaksā nodeva viena eiro apmērā par katru nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā desmit eiro, ja atpūtnieks pilsētā uzturas ilgāk.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2018.gadā Rīgā bija 133 tūristu mītnes, kur apkalpoti 1 716 787 viesi, kas kopumā pavadīja Rīgā 3 281 884 naktis. Tas nozīmē, ka līdz ar nodevas ieviešanu pašvaldība varētu ik gadu iekasēt vairāk nekā trīs miljonus eiro.

Pašvaldība prognozē, ka nodevas ieviešana izmaksās ap 160 000 eiro, no tiem 60 000 eiro 2020.gadā būtu vajadzīgi trīs papildu štata vietu radīšanai. Savukārt turpmākos gadus būtu jāparedz ap 83 500 eiro ik gadu. 

Lai izpildītu nodrošinātu nodevu un maksājumu kontroli, domei būtu nepieciešama arī speciālās programmatūras izstrāde un uzturēšana, kuras ieviešanas izdevumi varētu būt 50 000 eiro.

Trešdien domes pieņemtie saistošie noteikumi paredz, ka likme par vienu tūristu mītnē uzņemto atpūtnieku diennaktī būtu viens eiro, bet, ja viesis pilsētā uzturēsies nepārtraukti ilgāk par desmit diennaktīm - maksimālā nodeva būs desmit eiro. Nodeva nebūtu jāmaksā par bērniem līdz 12 gadu vecumam. 

Noteikumi paredz, ka nodevas maksātājiem katru mēnesi pašvaldības portālā "www.eriga.lv" būtu jāiesniedz atskaiti par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu. Atbilstoši veiktajam aprēķinam, nodevas maksātājs katru ceturksni iemaksātu nodevu pašvaldības budžetā.

Tūristu uzskaites reģistrā komersantiem par tūristu būtu jāietver sekojoša informācija - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, ceļošanas dokumenta veids, datums, kad ieradies uz izbraucis no tūristu mītnes, kā arī pamatojums atbrīvojumam no nodevas, ja tāds būs piemērojams.

Nodevas tiktu ieskaitītas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā. Par nodevas maksājuma samaksas termiņa nokavējumu, maksātājam tiks aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nenomaksātās nodevas summas 0,05 % par katru nokavēto dienu. 

Skatot šo jautājumu domes sēdē, deputāts Andris Bačkurs (LA) bija iesniedzis divus priekšlikumus. Viens no tiem paredzēja noteikt, ka ienākumi no nodevas tiek izmantoti ne vien Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, Rīgas kā darījumu tūrisma galamērķa attīstības veicināšanai un kvalitatīvu, liela mēroga starptautisku profesionālu kultūras un sporta pasākumu norises veicināšanai, bet arī tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu īstenošanā.

Tāpat viņš piedāvāja noteikt, ka pašvaldības ieņēmumu pārvalde nodrošina atklātību nodevas finansējuma izlietojumā, kā arī noteikt, ka ne retāk kā reizi gadā Finanšu un administrācijas lietu komitejā izskata nodevas līdzekļu izlietojuma atbilstību minētajiem mērķiem.

Atbalstu guva pirmais no domnieka priekšlikumiem.

Pašvaldības nodeva par tūristu uzņemšanu ir plaši piemērota Eiropā. Tā ieviesta daudzās tūristu vidē populārās pilsētās, piemēram, Berlīnē, Amsterdamā, Romā, Venēcijā, Vīnē, Briselē, Lisabonā un citviet.

Lietuvā tūrisma nodeva ir ieviesta Kauņā no 2016.gada 1.janvāra un Viļņā no 2018.gada 1.jūlija. Abās pilsētās nodevas apmērs ir viens eiro diennaktī.

Nodevas apsaimniekotājs būs Rīgas Tūrisma attīstības birojs.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas