Pagarina pieteikšanos valsts apmaksātu psihologu un psihoterapeitu konsultāciju sniegšanai

Ņemot vērā veselības nozares speciālistu vēlmi pieteikties valsts apmaksātas psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības sniegšanai arī aprīļa pēdējā nedēļā, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir pagarinājis pieteikšanos iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanai līdz 30.aprīlim.

Jau iepriekš ziņots, ka NVD aicina klīniskos un veselības psihologus ar vai bez tālākizglītību psihoterapijā, kā arī ārstus psihoterapeitus aicina pieteikties valsts apmaksātu konsultāciju sniegšanai, lai nodrošinātu iedzīvotājiem valsts apmaksātas psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības pieejamību Covid-19 pandēmijas laikā un veicinātu labāku atgūšanos no Covid-19 ietekmes, samazinot tās izraisītas sekas psihiskai veselībai.

Tā kā pakalpojums ir ārstniecības procesa sastāvdaļa, kas paredz pakalpojuma sniegšanu personām ar noteiktām diagnozēm, vadoties pēc noteiktiem klīniskiem algoritmiem, psiholoģiskās un/vai psihoterapeitiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai var pieteikties sertificēti klīniskie un veselības psihologi (ar vai bez tālākizglītību psihoterapijā), kuri ir reģistrēti psihologu reģistrā, kā arī ārsti psihoterapeiti.

Detalizēta informācija par pieteikšanos, piedāvāto tarifu un līguma slēgšanu ir pieejama NVD mājaslapā “Vmnvd.gov.lv”.

Kopumā valsts apmaksāta psiholoģiskā un psihoterapeitiskā ārstniecības atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem 2021. gadā no valsts budžeta līdzekļiem ir plānoti 1,7 miljoni eiro.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas