Pagarina termiņu pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai un valsts nodrošinātajai mērķdotācijai pašvaldībām izdevumu segšanai

Saeimas ārkārtas sēdē 4.augustā tika pieņemts likums “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas nosaka pagarināt laikposmu no 1. jūlija līdz 31. decembrim valsts nodrošinātajai mērķdotācijai pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 75 eiro mēnesī vienai personai. Minētie grozījumi nosaka arī pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19 izplatību. Par to informē Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Aiga Ozoliņa.

Līdz ar to pašvaldību sociālajiem dienestiem būs jāizvērtē mājsaimniecību iesniegumi, t.sk. iesniegumi, kas saņemti pirms 2021. gada 1. jūlija  un laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz dienai, kad likums stājas spēkā 10 augustā, un jāpieņem lēmums pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai vai nepiešķiršanai, t.sk. arī par 2021. gada jūliju.

Nosacījumi līdzšinējie – mērķdotācija 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 75 eiro mēnesī vienai personai. Lai kompensētu pašvaldībām izdevumus par izmaksājamo pabalstu apmēra palielināšanu par 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, valsts nodrošina pašvaldībām mērķdotāciju izdevumu segšanai 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta palielinājuma - 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas