Pagarinātas universālā pasta pakalpojuma saistības VAS “Latvijas Pasts”; SPRK turpmāk apstiprinās arī preses piegādes tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 28.augustā lēma par universālā pasta (UP) pakalpojuma saistību pagarināšanu VAS “Latvijas Pasts” no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. Tostarp noteikts, ka UP pakalpojuma saistības no nākamā gada attiecas arī uz abonēto preses izdevumu (Prese) piegādi. VAS “Latvijas Pasts” ir pienākums SPRK iesniegt Preses piegādes tarifu projektu.


Saskaņā ar Pasta likumu Preses piegādes cenas šobrīd noteiktas ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri spēkā ir vēl līdz šī gada 31.decembrim. Preses piegādi līdz šim veica VAS “Latvijas Pasts”, kuram no valsts budžeta kompensēja zaudējumus, kas radušies, veicot Preses piegādes.


Jaunās saistības par Preses piegādi bija ietvertas SPRK šī gada maijā izsludinātajā UP pakalpojuma konkursā. Ņemot vērā, ka konkurss noslēdzās bez rezultāta, tad atbilstoši spēkā esošajam regulējumam UP pakalpojumu uz laiku līdz diviem gadiem jāturpina sniegt tam pasta komersantam, kurš pildīja šīs saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai. Proti, šajā gadījumā tas ir VAS “Latvijas Pasts”.  


Savukārt, lai nodrošinātu Preses piegādes nepārtrauktību, 28.augustā SPRK noteica VAS “Latvijas Pasts” UP pakalpojuma saistību arī abonētās preses izdevumu piegādei. Proti, pienākumu ekonomiski izdevīgākajā veidā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošināt Preses piegādi par vienotu tarifu visā Latvijas teritorijā. Regulators ar padomes lēmumu ir uzlicis par pienākumu VAS “Latvijas Pasts” līdz šī gada 27. septembrim iesniegt aprēķināto Preses piegādes tarifu projektu.


Paralēli SPRK joprojām turpina vērtēt VAS “Latvijas Pasts” aprīlī iesniegto UP pakalpojuma tarifu projektu. SPRK veicis rūpīgu tarifu projekta izvērtēšanu un organizējis uzklausīšanas sanāksmi, kurā VAS “Latvijas Pasts” pārstāvji iepazīstināja ar izstrādātā tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. SPRK vairākkārt tai  lūdzis iesniegt papildinformācijai un precizējumiem, uz kuriem sniegtas atbildes. Tas nozīmē, ka, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto projektu, tarifu vērtības vēl var mainīties.


UP pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā vienādas iespējas saņemt UP pakalpojumu par vienotu tarifu, kas ir ekonomiski pamatots. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet UP pakalpojuma tarifus apstiprina SPRK.


Atbilstoši Pasta likumam SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt UP pakalpojuma sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā UP pakalpojumu, kā arī pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas