Paplašina pašvaldību iesaisti sabiedrības vakcinācijas procesa nodrošināšanā

Lai nodrošinātu plānoto liela apjoma iedzīvotāju vakcināciju un vakcinācijas kompleksu darbību visā valsts teritorijā, valdība šodien, 24.martā, atbalstīja plašāku pašvaldību iesaisti sabiedrības vakcinācijas procesa nodrošināšanā, tostarp arī vietējās sabiedrības informēšanā.

Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi* Ministru kabineta noteikumos paredz pašvaldību iesaisti vakcinācijas procesa organizēšanā savā administratīvajā teritorijā, nodrošinot gan vakcinācijas kompleksu telpu, to materiāltehnisko aprīkojumu un atbilstību epidemioloģiskās drošības prasībām, gan arī regulāru informācijas par vakcinācijas procesa norisi izplatīšanu vietējiem iedzīvotājiem, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos informācijas nodošanas kanālus.

Vienlaikus, grozījumi MK noteikumos paredz, izmaiņas Nacionālā veselības dienesta datu apstrādes kārtībā, lai atvieglotu personu ar hroniskām slimībām vakcinēšanas procesu un mazinātu administratīvo slogu ne tikai ģimenes ārstiem, bet arī iedzīvotājiem. Proti, vakcinācijas pakalpojuma sniedzējam tiks nodrošināta informācija par iedzīvotāja atbilstību prioritārajai grupai, kā rezultātā iedzīvotājam nebūs jāvēršas pie ģimenes ārsta, lai saņemtu papildu nosūtījumu vakcinācijai.

Tāpat ar šiem grozījumiem tiek papildināta prioritāri vakcinējamo personu grupas, iekļaujot psihologus, jo viņi sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, kas ir pakļauti augstam Covid-19 saslimšanas riskam, un konsultācijas ne vienmēr iespējams sniegt attālināti. Psihologi, kas strādā ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes centros, krīzes centros u. tml., kā arī izglītības iestādēs tiks vakcinēti vienlaikus ar minēto iestāžu darbiniekiem, savukārt psihologi, kuri strādā privātpraksēs un nav minēto iestāžu darbinieki, tiks iekļauti V prioritāri vakcinējamo personu grupā.

* Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas