Par interneta, TV un mobilajiem pakalpojumiem iedzīvotāji sūdzas mazāk

2018.gada ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri ir iesnieguši sūdzības Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) par elektronisko sakaru pakalpojumiem – internetu, TV, mobilajiem sakariem.  2018. gadā Regulators ir saņēmis un sniedzis atbildes uz 55 lietotāju sūdzībām, kā arī sniedzis 103 telefoniskas konsultācijas, kas ir mazāk, nekā 2017. gadā.

Regulatora eksperti norāda, ka sūdzību skaita samazinājums ir saistīts ar lielāku pakalpojuma lietotāju informētību un rīcību problēmgadījumos – lielāka daļa problēmu atrisina, uzreiz vēršoties pie komersanta. Vienlaikus Regulators vērš uzmanību uz aspektiem, kas lietotājiem ir jāzina un jāņem vērā.


Kā būtiskākie jautājumi, par ko 2018.gadā saņemtas lietotāju sūdzības elektronisko sakaru nozarē, norādāmi jautājumi par līgumu, pakalpojuma kvalitāti un abonenta rēķinu, tostarp pakalpojuma sniedzēja piemērotiem tarifiem.


2018.gada laikā Regulators kopumā saņēma 11 lietotāju sūdzības par līgumu un sniedza 17 telefoniskas konsultācijas. Lietotāju sūdzību pamatjautājums bija par tiesībām pārtraukt līgumattiecības ar pakalpojuma sniedzēju, ja tiek veikti grozījumi esošajā līgumā, bet lietotājs tiem nepiekrīt. Regulators ir izstrādājis informatīvu skaidrojumu “Kas jāzina slēdzot, grozot vai izbeidzot līgumu?”, kurā lietotājam sniegta informācija par galvenajiem aspektiem saistībā ar līguma slēgšanu un izbeigšanu.


Vienlaikus Regulators aicina lietotājus rūpīgi izvērtēt līgumus par pakalpojuma saņemšanu, īpaši pievēršot uzmanību rēķinu apmaksas nosacījumiem. Piemēram, ja pakalpojums izmantots nepilnu kalendāro mēnesi vai arī gadījumos, kad līgums tiek izbeigts pirms līguma termiņa beigām, – par līgumsodu piemērošanas kārtību un apmēru.


Regulators, izskatot sūdzības, savas kompetences ietvaros izvērtē pakalpojuma sniedzēja rīcību saistībā ar sniegto pakalpojumu, tai skaitā līguma nosacījumu ievērošanu un tarifu piemērošanu, nepieciešamības gadījumā veicot pakalpojuma sniedzēja darbības, pakalpojuma sniegšanas vai pakalpojuma kvalitātes ārkārtas pārbaudi.


Lai pēc iespējas objektīvāk noskaidrotu sūdzību pamatotību un iesniedzēja norādītos faktus, kā arī lai izvērtētu pakalpojuma sniedzēja rīcību atbilstoši normatīvajiem aktiem, Regulators pieprasīja papildu informāciju un skaidrojumus no iesaistītajiem pakalpojuma sniedzējiem. Sūdzības Regulators izskatīja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sniedzot atbildes pēc būtības.


Ārkārtas pārbaudi vai pakalpojuma kvalitātes mērījumus regulators veic gadījumos, ja sūdzības izskatīšanā ir nepieciešama pakalpojuma sniedzēja darbības pārbaude vai pakalpojuma kvalitātes rādītāju atbilstības novērtējums, tajā skaitā pēc lietotāja pieprasījuma, lai konstatētu neatbilstību pakalpojuma līgumā noteiktajām kvalitātes parametru vērtībām.


Plašāk: https://infogram.com/relize_sudzibu_parskats_2018-1hnp27qq8jdn4gq?live

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas