Pasākumus padara pieejamākus ģimenēm ar bērniem

Pasākumos blakus sēdvietās varēs atrasties vienas mājsaimniecības pārstāvji līdz desmit personām, tai skaitā četri pieaugušie un seši bērni, veicot grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, lēma valdība.

Pēc Kultūras ministrijas (KM) ierosinājuma veiktie grozījumi paredz, ka prasība par divu metru distanci sēdvietu izkārtošanā tiek attiecināta uz divām personām, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi vai vienas mājsaimniecības sēdvietām. Paredzēts, ka mājsaimniecību pārstāvju atbilstība tiks identificēta, personalizējot biļetes to iegādes vietā vai identificējot personas ieejas biļešu kontroles un apsēdināšanas brīdī. Pasākuma rīkotājs būs atbildīgs par to, ka pasākuma norises vietā apmeklētāji atrodas tiem paredzētajās vietās.

KM vērsa uzmanību, ka MK noteikumi paredz, ka, sniedzot izklaides un kultūras pakalpojumus, blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi.

KM skaidroja, ka noteiktais skaitliskais ierobežojums attiecībā uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem faktisko neļauj kopā pasākumā atrasties diviem vecākiem un trīs bērniem, kā arī gadījumos, ja izklaides vai kultūras pasākums tiek apmeklēts lielākā ģimenes lokā kopā ar vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem vecvecākiem vai citiem mājsaimniecības locekļiem, liekot sadalīt mājsaimniecības, kuras ikdienā dzīvo kopā. KM uzsvēra, ka MK noteikumi paredz, ka, neievērojot divu metru fizisku distanci, jau patlaban publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus var pulcēties personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, nenosakot šādas mājsaimniecības skaita ierobežojumu.

Tāpat KM atzīmēja, ka MK noteikumi paredz, ka vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas un testētas personas atbilstoši MK noteikumiem var organizēt publiskus pasākumus un piedalīties tajos, kā arī sniegt un saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā ēdināšanas un izklaides pakalpojumus, skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumus.

Tāpat šīs personas var saņemt kultūras pakalpojumus, piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, kā arī sniegt fotopakalpojumus un piedalīties laulību reģistrācijā, nelietojot mutes un deguna aizsegus, neievērojot divu metru distanci un neievērojot darba laika ierobežojumus.

KM uzsvēra,- lai nodrošinātu to, lai MK noteikumos minētās personas varētu apmeklēt publiskus pasākumus kopā ar saviem bērniem un radītu ģimenēm labvēlīgu pasākumu pieejamību, noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka minētās personas var apmeklēt publiskus pasākumus kopā ar nepilngadīgiem bērniem līdz 12 gadiem bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas un no 12 gadiem, uzrādot sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu.

Kultūras un izklaides pasākumus "zaļajā režīmā" varēs apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nebūs jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, būs jāspēj uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts - negatīvs rezultāts 48 stundu laikā pirms pasākuma RNS testam vai negatīvs rezultāts 6 stundu laikā pirms pasākuma antigēna testam.

Norises rīkotājam iepriekš būs jāparedz, vai t.s. "zaļā režīma" pasākumu varēs apmeklēt vakcinētas/vīrusu pārslimojušas personas ar bērniem, un par šādu iespēju jāinformē biļešu iegādes vietās vai pasākuma reklāmas materiālos. Ja šāda iespēja tiks paredzēta, pasākuma rīkotājam obligāti jānodrošina atsevišķs sektors, kurā ierādāmas vietas vecākiem ar tiem bērniem, kuri pasākumu apmeklē bez Covid-19 sertifikāta vai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu. Minētajā sektorā jāievēro visi t.s. "dzeltenā režīma" pasākumu organizēšanā noteiktie drošības nosacījumi - fiksētas, personalizētas sēdvietas, kas izkārtotas ievērojot savstarpēju 2 metru distanci, skatītāju plūsmu nodalīšana u.c. epidemioloģiskās prasības, arī sejas masku lietojums, ja pasākums notiek telpās, kā arī skatītāju skaita ierobežojumi. Šādos pasākumos visiem pasākuma apmeklētājiem koptelpās būs jāievēro vispārējie epidemioloģiskās drošības nosacījumi - 2 metru distance un sejas masku lietošana.

Uz koplietošanas telpu lietošanu šādos pasākumos tiks attiecināti vispārējie drošības un distancēšanās nosacījumi.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas