Precizēti noteikumi par studentu un studējošo kreditēšanu augstskolās

Otrdien valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) precizējumus Ministru kabineta noteikumos par studiju un studējošo kreditēšanu augstskolu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem. Turpmāk noteikumi paredzēts, ja studējošais studiju laikā maina mācību programmu attiecīgajā augstskolā vai turpina studijas citā studiju programmā citā augstskolā un ja pārtraukums starp izslēgšanas no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma dienas līdz imatrikulācijas dienai nepārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo un studijām, pārliecinoties, vai jaunā studiju programma un studējošā dati atbilst noteikumu minētajiem nosacījumiem.

Ja jaunā studiju programma vai studējošā dati neatbilst nosacījumiem vai pārtraukums starp izslēgšanu no studējošo saraksta bez diploma un imatrikulāciju pārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši noteikumiem.

Kredītu izmaksu aptur, ja, pārbaudot nepieciešamo informāciju, dati par akadēmisko gadu, semestra vai studiju kursa sākuma un beigu datumu uz šīs informācijas saņemšanas dienu neatbilst aktuālajiem akadēmiskā gada, semestra vai studiju kursa datiem.

Savukārt, ja augstskola nav ievadījusi datus Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistrā, kā rezultātā izveidojās studiju vai studējošā kredīta procentu pārmaksa, kura tika segta no valsts budžeta līdzekļiem, attiecīgā augstskola, pamatojoties uz kredītiestādes sagatavoto aprēķinu, pārskaita Izglītības un zinātnes ministrijai pārmaksāto kredītu procentu summu.

Tāpat jaunie grozījumi noteikumos paredz - ja kredītņēmējs turpina studijas citā studiju programmā, kredītu izmaksu atjauno, ievērojot, ka kredīta izmaksas termiņš ir jaunās programmas studiju laiks mīnus iepriekš kreditētais laika periods. Izņēmums attiecināms, ja programmas īstenošanas termiņš ir samazināts un sākotnējā programma vairs netiek īstenota - šādā gadījumā kreditēšanu var turpināt līdz sākotnējās programmas beigu termiņam.

Ņemot vērā, ka kredīta ņēmējiem Covid-19 izplatības dēļ ir radušās problēmas minēto kredītu atmaksai, jo ir samazinājušies viņu ikmēneša ienākumi, kredīta ņēmējiem tiek piedāvāta iespēja atlikt (studiju un studējošo) kredītu, kā arī kredītam pielīdzināmās stipendijas, pamatsummas atmaksu uz laiku līdz deviņiem mēnešiem kalendārajā gadā, ja kredīta ņēmējs vēršas kredītiestādē vai Valsts izglītības attīstības aģentūrā ar iesniegumu par kredīta pamatsummas atmaksas atlikšanu.

Kā atzīmēja IZM, noteikumos joprojām nav ietverta kārtība, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, jo nav pietiekošas informācijas par šīm iespējām. Valsts finanšu attīstības institūcija "Altum" ved pārrunas ar Eiropas Investīciju fondu par piedalīšanos pilotprojektā, ar kuru varētu tikt nodrošināts riska segums, kas ļautu piešķirt kredītus studijām ārvalstīs. 

Taču uz šo brīdi pilotprojekta ieviešanas termiņi no Eiropas Investīciju fonda puses ir vairākkārt atlikti. Tādēļ programmas nosacījumi nav precīzi zināmi, kā arī nav zināms, vai kāda kredītiestāde Latvijā piekritīs ieviest šo finanšu instrumentu, ņemot vērā programmas atskaitīšanās prasības un iespējamo nepieciešamību ieviest papildus informāciju tehnoloģiju (IT) risinājumus. Provizoriski vairāk informācijas par iespējām ieviest šo programmu būs 2021.gada laikā.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, lai kredītiestādei būtu iespēja izstrādāt un ieviest nepieciešamo automātisko datu apmaiņu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas