PTAC apturējis tūrisma aģenta SIA “BKS Travel” licenci

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saņēmis gan iesniegumus, gan sniedzis konsultācijas patērētājiem un tūrisma operatoriem komplekso tūrisma pakalpojumu jomā par tūrisma aģenta SIA “BKS Travel” īstenoto komercpraksi neveicot patērētājiem samaksātās naudas atmaksu par nenotikušajiem ceļojumiem, kā arī pieprasot samaksu par plānotajiem ceļojumiem, bet pēc samaksas saņemšanas netiek nodrošināta ceļojuma norise un tiek pārtraukta jebkāda komunikācija ar samaksu veikušajiem patērētājiem. Par to informē PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane.

PTAC par tūrisma aģenta SIA “BKS Travel” rīcību ir ierosinājis administratīvo lietu un veic uzraudzības pasākumus, tai skaitā, pamatojoties uz konstatētajiem komplekso pakalpojumu regulējošo normu pārkāpumiem, PTAC 2021.gada 26.maijā ir pieņēmis lēmumu apturēt SIA “BKS Travel” speciālās atļaujas (licences) Nr.T-2018-38 darbību tūrisma aģenta pakalpojumu sniegšanai.

Pēc PTAC lēmuma par SIA “BKS Travel” licences darbības apturēšanu SIA “BKS Travel” nedrīkst piedāvāt pārdošanai vai pārdot ceļotājam kompleksus tūrisma pakalpojumus. Taču SIA “BKS Travel” ir jāizpilda tās saistības komplekso tūrisma pakalpojumu jomā, kuras SIA “BKS Travel” ir uzņēmies jau pirms PTAC lēmuma par licences darbības apturēšanu paziņošanas.

PTAC turpina izskatīt administratīvo lietu par SIA “BKS Travel” iespējamu negodīgu komercpraksi un iespējamiem patērētāju tiesību pārkāpumiem, tai skaitā PTAC ir pieprasījis no SIA “BKS Travel” un citām fiziskajām un juridiskajām personām lietas būtības noskaidrošanai nepieciešamo informāciju.

Līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai PTAC aicina ceļotājus neveikt ceļojumu rezervācijas, izmantojot SIA “BKS Travel” starpniecības pakalpojumus, kā arī neveikt nekādus naudas maksājumus SIA “BKS Travel”.

Patērētājus, kuri noslēguši komplekso tūrisma pakalpojumu līgumus ar SIA “BKS Travel” starpniecību, PTAC aicina rakstveidā vērsties pie līgumā norādītā tūrisma operatora, lai saņemtu apstiprinājumu par veikto rezervāciju un informētu tūrisma operatoru par veiktajiem maksājumiem SIA “BKS Travel.”

PTAC atgādina patērētājiem būt īpaši uzmanīgiem, veicot komplekso tūrisma ceļojumu rezervācijas, pārliecināties PTAC tūrisma operatoru un aģentu datu bāzē, vai attiecīgais tūrisma aģents ir pilnvarots pārstāvēt tūrisma operatoru, kura vārdā ir noslēgts līgums un lūgt tūrisma operatora apliecinājumu par rezervācijas spēkā esamību un naudas saņemšanas apliecinājumu.

PTAC padomi, slēdzot kompleksa tūrisma pakalpojuma līgumu, pieejami šeit, un par saistītajiem tūrisma pakalpojumiem šeit.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas